Värmepump – ett miljösmart val

0

Vill du få sänkta värmekostnader i din bostad och samtidigt göra ett miljösmart val? Då ska du investera i en värmepump. På så sätt sänker du både kostnader och energi för din bostad. Du kan sänka dina driftskostnader med 50 procent eller mer genom att välja värmepump som idag är det mest miljövänliga alternativet.

Sänk dina driftkostnader med 50 procent

Att värmepumpar är det mest miljövänliga alternativet beror bland annat på att värmepumpar tar tillvara på den värme som solen ger genom att utvinna energi som lagrats i marken, luften och vattnet och kan sänka driftkostnaden med så mycket som 50 procent eller mer. Med det sagt bidrar inte bara en värmepump till sänkta energikostnader, värmepumpar minskar även belastning på natur och miljö.

Detta är också den främsta anledningen till att konsumenter väljer värmepumpar, att man sänker sina driftskostnader till 50 procent samtidigt som man gör en insats för miljön. Med över 600 000 värmepumpar har man tekniskt sett sparat energi motsvarande två kärnkraftverk eller 1,5 miljoner kubikmeter olja. Den totala energiförbrukningen i Norden skulle minska med hela 43 procent om alla hushåll valde att värma upp hus och tappvatten med en värmepump. Ta steget idag och investera i en värmepump hos Värmepumpshopen.

Kunskap ger mindre miljöpåverkan

För att påverkan på miljö ska bli så liten som möjligt krävs det dock att man har kunskap om vilka faktorer som påverkar. Oavsett om man använder luftvärmepump eller luft/vattenvärmepump är den största miljöpåverkan från användandet av värmepumpen. En värmepumps miljöpåverkan beror till största delen på vilken el som används. Om du vill göra så liten miljöpåverkan som möjligt bör du tänka på två saker:

Det första är att köpa miljömärkt el från förnyelsebara energikällor vilket görs genom att endast teckna avtal med leverantör av miljömärkt el. Det andra är att om du vill köpa en värmepump bör du därför jämföra effektiviteten och kapaciteten innan och satsa på en värmepump med hög verkningsgrad eftersom man då gör en insats för både miljön och för den egna ekonomin.

Miljömärkt el – valet gör stor skillnad

Om du väljer en miljöklassad värmepump gör du stor skillnad för din egen ekonomi samt miljön. För att du lätt ska kunna finna den en miljöklassad värmepump kan du alltid kolla på energimärkningen på värmepunkten. Pilen visar vilken energiklass som värmepumpen tillhör, för värmepumpar är A +++ den mest energieffektiva klassen och D är den minst effektiva. Välj en miljöklassad värmepump hos värmepumpshopen som har stor kunskap om alla olika slags värmepumpar.

Denna artikel är ett sponsrat inlägg från Zave/Värmepumpshopen:

Zave har funnits sedan 1988 och har jobbat länge med värmepumpar för privat- och företagsmarknaden. Idag säljer Zave/Värmepumpshopen de flesta av marknadens största varumärken och har som strategi att vara utmanaren på värmepumpsmarknaden. Strategin är att låta kunderna ta del av ett lägre pris.

Läs mer hos Värmepumpshopen

Om författaren

mm

Under kategorin "Sponsrade artiklar" är avsändarna vårdenheter, vårdföretag, organisationer, myndigheter eller lärosäten som sponsrar utgivningen av Hälsorapporten i utbyte mot utrymme för sina nyheter. Samtliga texter går igenom vår redaktionella kvalitetskontroll men är att betrakta som annonser.