Författare: sponsorer

mm

Under kategorin "Sponsrade artiklar" är avsändarna vårdenheter, vårdföretag, organisationer, myndigheter eller lärosäten som sponsrar utgivningen av Hälsorapporten i utbyte mot utrymme för sina nyheter. Samtliga texter går igenom vår redaktionella kvalitetskontroll men är att betrakta som annonser.

Vill du få sänkta värmekostnader i din bostad och samtidigt göra ett miljösmart val? Då ska du investera i en värmepump. På så sätt sänker du både kostnader och energi för din bostad. Du kan sänka dina driftskostnader med 50 procent eller mer genom att välja värmepump som idag är det mest miljövänliga alternativet. Sänk dina driftkostnader med 50 procent Att värmepumpar är det mest miljövänliga alternativet beror bland annat på att värmepumpar tar tillvara på den värme som solen ger genom att utvinna energi som lagrats i marken, luften och vattnet och kan sänka driftkostnaden med så mycket som…

Read More

Under senare år så har det i undersökningar visat sig att vi svenskar upplever större mental hälsa än tidigare. Det här kan bero på många olika saker. Det är inte ett nytt fenomen att egenvård kan få stor betydelse för hur vi mår. Olika terapier förespråkar aktiviteter som inte enbart är till för att förnöja, utan även för att vi ska orka med och känna lust i livet. Med egenvård så kan vi dämpa depression, bli bättre partners och föräldrar, och även känna mer hopp inför framtiden. Här är exempel på egenvård som kan leda till bättre mental hälsa utan…

Read More

I kombination med hjärt-lungräddning (HLR) är tillgång till en hjärtstartare livsavgörande för den som drabbas av plötsligt hjärtstopp. Allt fler offentliga platser har idag en hjärtstartare tillgänglig och det finns ett stort antal modeller på marknaden, anpassade för olika miljöer och behov. Det som händer vid plötsligt hjärtstopp är att hjärtat plötsligt slutar att pumpa blod. I en sådan situation är det oerhört viktigt att hjärtat snabbt startas om och återgår till normal rytm. Det är här som en hjärtstartare, eller defibrillator, kan göra den stora skillnaden. – Ja, när ett hjärta stannar behöver det få en elektrisk stöt för…

Read More