Författare: Lovisa Ryding

mm

Lovisa Ryding är biomedicinsk analytiker och grundare av Blodkollen.se. Hon har också en bakgrund inom muskelforskning och fitnessbranschen. Lovisa är Hälsorapportens expert inom området blodanalyser och skriver också om träning och medicinska nyheter.

Nu ser vi fram emot våren och det är en bra tid för att rensa och sparka igång kroppen genom en detox. I media har själva begreppet många gånger ifrågasatts och man har konstaterat att det inte fungerar. Jag vill därför definiera vad som egentligen menas med detox, och hur du maximerar hälsofördelarna. Namnet detox står för att man avgiftar kroppen (de = av och tox = gift ). Det går inte att ta bort de gifter man tillfört kroppen med någon slags quickfix utan en detox sker dagligen av våra njurar och lever och påverkas endast av dessa organs…

Read More

Zink har en roll i flera av kroppens allra viktigaste funktioner. Ämnet hjälper bland annat till vid skapandet av nya celler, har en avgörande roll i regleringen av testosteronhalten och skyddar mot de reaktiva ämnen som skapas när kroppen arbetar. Zink ser även till att hålla oss friska och att bibehålla ett bra immunförsvar långt upp i åren. Zink är nödvändigt för att våra gener ska kunna uttryckas och nya celler ska kunna bildas. Behovet av zink ökar därför vid all typ av tillväxt och vävnadsomsättning ,exempelvis vid längd- och muskeltillväxt eller vid graviditet och amning. Även personer som äter…

Read More

De kvinnliga hormonsvängningarna under månaden är ju välkända och har både positiva och negativa perioder ur prestationssynpunkt. Men många undrar om det förekommer någon skillnad i prestationsförmågan under menstruationscykeln och så är faktiskt fallet! Under menstruationsperiodens första del, dvs. från och med att menstruationen börjar till det att ägglossning sker, är du stark. Det kvinnliga hormonet östrogen, som är ett anabolt (uppbyggande) hormon och bygger upp din kropp inför en eventuell graviditet, dominerar under dessa två första veckor och gör att det under denna period är lämpligt att lägga in förändringar i ditt liv, till exempel utöka arbetsuppgifter, göra livsstilsförändringar,…

Read More

Magnesium kallas ofta för ”anti-stress mineralet” och brist på ämnet är, näst efter D-vitamin, den vanligaste bristen i vårt moderna samhälle. Magnesiumbrist kan bland annat orsaka försämrad muskelfunktion, mentala dysfunktioner och öka risken för hjärt- och kärlsjukdom. Orsakerna till brist är ofta relaterade till att kosten består av för lite fullkorn, nötter och grönsaker. Men också till intag av mediciner som är vanliga idag. Magnesium reglerar en rad biokemiska och fysiologiska processer i kroppen och ämnet krävs för nerv- och muskelfunktion, för syntes av gener och för en normal energiomsättning. De vanligaste medicinerna vi konsumerar idag, som ofta har en…

Read More

Brist på vitamin D har kopplats ihop med bland annat depression och nedstämdhet och senare års forskning har satt den i samband med en lång rad andra sjukdomar och ohälsotillstånd. Många är också de individer som har brist på vitamin D, inte minst bland oss som bor i Norden. Vitamin D är ett samlingsnamn för två ämnen med vitamin D-funktion i kroppen. Kolecalciferol (D3) är det ena och anses vara viktigast och ergokalciferol (D2) är det andra och anses således vara av mindre vikt. D3 får du av solen samt animaliska livsmedel, återfinns mest i fisk och en mindre mängd…

Read More

Vi kan börja med att konstatera att snusning är snäppet bättre än rökning på grund av att det inte påverkar lungornas vitalitet på samma sätt. Snus har dock ändå en del nackdelar, framförallt om du vill få resultat av din träning. I Norge genomfördes en studie som visade på en ökad mängd skador hos dem som snusade jämfört med dem som inte gjorde det, både hos dem som regelbundet tränade och hos dem som inte tränade alls. Orsaken till den ökade skaderisken var främst ett minskat blodflöde till musklerna och försämrad nervkommunikation i musklerna. Några mer djupgående förklaringar till dessa…

Read More