Vårdförbundet: ”Fortsatt ökande kostnader för inhyrd vårdpersonal”

0

”Det är tydligt att den offentligt finansierade vården återigen misslyckas med att minska sitt beroende av inhyrd vårdpersonal”. Det konstaterar Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro i samband med att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) redogör för hälso- och sjukvårdens kostnader för inhyrd personal för helåret 2019. Ribeiro vill istället se lönesatsningar på den ordinarie personalen.

Enligt Vårdförbundet är framförallt bristen på sjuksköterskor ett fortsatt problem. SKR:s sammanställning visar att kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor har ökat med 14 procent. Dessutom med 31 procent när det gäller vårdpersonal inom primärvården.

Sineva Ribeiro menar att överanvändning av hyrpersonal är ett symptom på vårdens grundläggande rekryteringsproblem, där man i ren desperation betalar dubbelt så mycket för inhyrda sjuksköterskor och barnmorskor som för sin fasta personal.

Vårdpersonal lämnar för bemanningsföretag

– År efter år misslyckas regionerna med att säkra sin grundbemanning i vården. De måste då ta hjälp av inhyrda sjuksköterskor, som kostar skattebetalarna betydligt mer än den ordinarie personalen. Det blir ett slags vårdens moment 22, där de som bäst behövs i vården lämnar för bemanningsföretag, för att villkoren inom den offentligt styrda vården är för dåliga, berättar Sineva Ribeiro.

Vårdförbundets sammanställning av officiell statistik från SKR och Socialstyrelsen visar att det i Sverige finns över 12 000 legitimerade sjuksköterskor som inte alls arbetar inom hälso- och sjukvården – de har helt lämnat vården för andra branscher. Och drygt 18 000 sjuksköterskor har valt att arbeta för privata arbetsgivare inom vården, exempelvis bemanningsföretag.

– Vi pratar ofta om bristen på sjuksköterskor, och det stämmer att vi har lägre andel sjuksköterskor per capita än en del andra nordiska länder. Men det är också viktigt att konstatera att det finns sjuksköterskor på marknaden, men att de uppenbarligen väljer bort den offentliga vården eller till och med lämnat sektorn helt!

Särskilt yrkesskickliga ska få bättre lön

– Nu måste regionerna jobba med löner och arbetsmiljö för locka tillbaka dem, säger Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet hävdar att lösningar finns i form av rejäla lönesatsningar på ”särskilt yrkesskickliga” inom ramen för det nya kollektivavtalet mellan Vårdförbundet, SKR och Sobona. Enligt avtalet ska regionerna uppvärdera särskilt yrkesskickliga och erfarna barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor just i syfte att kunna behålla och rekrytera dessa nyckelkompetenser.

– Det finns inga genvägar. För att lyckas attrahera och behålla rätt kompetens så måste regionerna ge lön, löneutveckling och andra villkor som matchar våra medlemmars kunskap och erfarenhet, avslutar Sineva Ribeiro.

Källa: Pressinformation från Vårdförbundet

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.