Author: Hälsorapporten

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.

Tack vare en forskningsstudie blir Skellefteå kommun först i Sverige med att använda medicinsk laser i behandlingar av svårläkta sår. Projektledare för studien är leg. fysioterapeut Marianne Degerman. För Hälsorapporten berättar hon om de fantastiska behandlingsresultat som lett fram till att Skellefteå nu tagit detta banbrytande beslut. Marianne arbetade tidigare i hemsjukvården, vilket betydde att hon åkte runt och besökte många äldre patienter med en rad olika besvär. Hon blev leg. fysioterapeut redan 1990, men det var först 2017 som hon på allvar började intressera sig för medicinsk laser. Som många gånger förr var det något av en tillfällighet som…

Read More

Vuxna med ADHD löper ökad risk för att utveckla olika typer av hjärt-kärlsjukdomar. Det visar en stor observationsstudie som letts av forskare vid Karolinska Institutet och Örebro universitet. Enligt forskarna behöver vården i högre uträckning uppmärksamma hjärt-kärlhälsan hos individer med ADHD-diagnos. ADHD är en vanlig neuropsykiatrisk diagnos som bland annat kännetecknas av koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet. Uppskattningsvis 2,5 procent av världens vuxna lever med diagnosen. Det är relativt vanligt att dessa personer även har andra psykiatriska diagnoser eller fysiska hälsoproblem, varav en del förknippats med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Vuxna med ADHD löpte dubbelt så stor risk Men frågeställningen om huruvida…

Read More

Nivåerna av långtidssockret speglar väldigt väl risken för personer med typ 1-diabetes att få komplikationer i ögon och njurar. Det visar en studie från Linköpings universitet. Studien är den enda i världen där forskarna har följt individer sedan de insjuknade i typ 1-diabetes och 30 år framåt i tiden. Hos personer med diabetes kan de små blodkärlen i olika organ skadas. Exakt varför det blir så är inte klarlagt, men det har varit känt sedan 1990-talet att god kontroll av blodsockernivån är kopplat till lägre risk för komplikationer. Däremot har det tidigare varit oklart vilken nivå av så kallat långtidssocker,…

Read More

Medicinsk laser är en dokumenterat effektiv behandling mot bland mycket annat smärttillstånd och inflammation. Trots det är det få läkare som erbjuder sina patienter metoden. Specialistläkare Ronny Borelius är ett av få undantag. I över 30 år har han använt sig av laser på sin läkarmottagning Kvartersakuten i Leksand och han brinner starkt för att sprida kunskap om metoden. När numera pensionerade Ronny gjorde sin ST-tjänstgöring på vägen till att bli specialistläkare i allmänmedicin, startade han samtidigt en lasermottagning i Borlänge tillsammans med en distriktssjuksköterska och en sjukgymnast. – På den tiden var det här ett extrajobb för mig, helt…

Read More

Sedan början av året är överläkare och professor John Pernow ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd. Här berättar han om de stora framsteg som gjorts inom området under de senaste 20 åren, då bland annat dödligheten i hjärtinfarkt har halverats. Han berättar även om framtiden och vad som krävs för att fler med hjärt-lungsjukdom ska leva längre med god livskvalitet. John är överläkare och professor i kardiologi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Han har således lång erfarenhet av olika positioner inom både akademi och klinik. Bland mycket annat som medlem i Hjärt-Lungfondens forskningsråd där han alltså nu är ordförande. Rådet består…

Read More

Spädbarn som redan från tre månaders ålder fick smakportioner av jordnöt, mjölk, vete och ägg, hade en minskad risk för matallergi när de var tre år, jämfört med en kontrollgrupp. Detta enligt en studie av forskare från Karolinska Institutet och Universitetet i Oslo. Matallergi med risk för alltifrån mild till akut, livshotande allergisk reaktion drabbar ungefär två till fem procent av alla barn. Vissa studier har pekat på att tidig introduktion av allergena livsmedel, som jordnötter och ägg, kan minska risken för matallergi hos barn med förhöjd allergirisk. Men det har saknats belägg för att det också skulle ha effekt…

Read More

Personer som har diabetes typ 2, hjärtsjukdom eller stroke har fördubblad risk att utveckla demens. Förebyggande av diabetes och hjärt-kärlsjukdom kan därför vara en strategi för att minska risken enligt en studie. ”Få studier har tidigare undersökt hur risken för demens påverkas om man har fler än en av dessa sjukdomar samtidigt”, berättar Abigail Dove, doktorand vid Karolinska Institutet. Abigail finns på Research Center vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Studien har publicerats i tidskriften Alzheimer’s & Dementia, och hon förklarar att kardiometabola sjukdomar som diabetes typ 2, hjärtsjukdomar och stroke är några av de största riskfaktorerna för demens.…

Read More

”Jag har framgångsrikt behandlat många besvär med min kombination av laserakupunktur och lokal behandling med medicinsk laser”. Det berättar Eva-Marie Janelo, som av en slump upptäckte laser som behandlingsmetod under sin utbildning i kinesisk medicin. ”De hade plockat in fler inriktningar, bland annat laserakupunktur. Det blev en wow-upplevelse för mig”, berättar hon. Eva-Marie startade eget företag som nyutbildad massageterapeut 1994. Under två års tid jobbade hon därefter med sina massagebehandlingar men kände efter en tid att hon ville vidareutveckla sig. Hon ville skaffa sig mer erfarenhet och kunskap då hon inte tyckte att det räckte med att ”bara” stå och…

Read More

Den 3 maj var det internationella astmadagen och man kan konstatera att utvecklingen inom området går framåt. Lena Uller är professor i immunologi vid Lunds universitet och tilldelades 2021 års pris ”The Mid-Career Gold Medal in Astma” av Europas största samfund för lungmedicin, European Respiratory Society (ERS). Detta för hennes translationella forskning som bl.a. inneburit att ett nytt läkemedel mot svår astma är under utveckling. Translationell forskning innebär att resultat från experimentell forskning överförs till vården genom nära kliniskt samarbete för att ge patientnytta. Lena har under de senaste 15 åren inriktat sin forskning på samverkan och förståelse mellan infektioner,…

Read More

”Att jag fick behandling med laser gjorde stor skillnad för mig, både psykiskt och fysiskt. Den var helt ovärderlig och ett mycket bättre sätt att lindra jämfört med smärtstillande tabletter”. Det berättar skådespelerskan Yohanna Idha, som just när karriären peakade drabbades av dubbla diskbråck och tvingades till steloperation. Laser och akupunktur gjorde skillnaden, berättar hon. Yohanna strålar precis på det där sättet som man ser framför sig när man står inför ett möte med en karismatisk och framgångsrik skådespelerska. När hon möter upp på stationen i Eskilstuna för vidare transport till hennes och hennes mammas gemensamma gård utanför stan, känns…

Read More