Author: Hälsorapporten

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.

Pulmonell hypertension (PH) är en obotlig sjukdom som skapar mycket lidande för barn och vuxna. Det handlar om ett tillstånd med förhöjt blodtryck i lungans blodkärl som på sikt skadar hjärtat. Ny forskning vid Lunds universitet använder sig av en unik avbildningsmetod för lungans blodkärl som kan bidra till utveckling av behandlingar för olika typer av sjukdomen. Studien tilldelas nu Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare på sex miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden. Förbättrad behandling vid pulmonell hypertension – Jag ser i mitt kliniska arbete med barn hur mycket lidande pulmonell hypertension orsakar. Vägen till ett nytt läkemedel måste få…

Read More

En tredjedel av lunchen på äldreboenden äts inte upp. Det framgår när Livsmedelsverket för tredje gången kartlagt matsvinn inom äldreomsorgen. Att satsa på mätningar kan synliggöra matsvinn inom äldreomsorgen och möjliggöra upptäckt av risk för undernäring, menar myndigheten. Undernäring är vanligt bland sköra äldre, därför är det enligt Livsmedelsverket allvarligt att maten som planerats utifrån de äldres behov av energi och näring inte blir uppäten. Matsvinn beror inte på att det lagas för mycket 60 av landets 290 kommuner har rapporterat in data från 2022 års matsvinnsmätningar. I genomsnitt slängs cirka 108 gram per ätande vid lunchen – det vill…

Read More

Ofrivillig ensamhet är något vi inte pratar tillräckligt mycket om, trots att det är ett av våra vanligaste samhällsproblem. Det menar Sandra Torbjörnsdotter och Suzanne Pärlhamn, som nyligen släppt en bok i ämnet. I ”Kan vi prata om ensamhet” får man som läsare ta del av fakta om ämnet, samtidigt som författarna själva delar med sig av sina egna personliga berättelser. När psykosyntesterapeuten Suzanne skulle öppna ny mottagning i Lidköping tog hon kontakt med Sandra och hennes reklambyrå. Hennes önskan om en ny hemsida skulle bli början till en djup vänskap. Sandra, en framgångsrik och aktiv karriärkvinna med många järn…

Read More

20-åringar med övervikt löper större risk att drabbas av åderförkalkning senare i livet. Det visar ny forskning som bygger på befolkningsstudien SCAPIS, som är Hjärt-Lungfondens forskningssatsning. – Studien visar att den vikt man har i 20-årsåldern påverkar i hög grad vad som kommer att hända i hjärtats kranskärl i vuxen ålder. En person som har 15 kilos övervikt vid 20 års ålder har 60 procent högre risk för åderförkalkning i kranskärlen 40 år senare. Det innebär att man bär med sig den risken upp i vuxen ålder, säger Göran Bergström, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Högre risk för åderförkalkning…

Read More

För att stötta sjukvården skapades så kallade barnskyddsteam i Region Skåne för några år sedan. Under senare år har uppdraget vidgats till att även handla om våld i nära relationer. En satsning som hjälpt våldsutsatta kvinnor, och som blivit möjlig tack vare statsbidrag som infördes 2021. Våld i nära relationer drabbar förvisso både kvinnor och män, men våldsutsatta kvinnor är vanligare, och dessa drabbas av mer allvarligt våld. Åsa Gustafsson, samordnare för barnskyddsteamen, berättar att ökad kunskap gjort det vanligare att sjukvården ställer frågor om ett av våra stora folkhälsoproblem. Våldsutsatta kvinnor och barn – Barnskyddsfrågorna och våld i nära…

Read More

”Jag skiter i allt för ett bättre liv”, sjunger artisten Jasmine Kara i en av sina senaste låtar på svenska. När hon berättar sin historia förstår man varför. Hon kom nyligen ut med boken ”Den mörka scenen” där hon öppenhjärtigt berättar om sitt 10-åriga dubbelliv som strippa. Ett liv där hon utsattes för grova övergrepp och som gav henne diagnosen PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). Man slås av Jasmines sprudlande karisma och varma personlighet när hon dyker upp på vår mötesplats för intervjun. Något som faktiskt gör det svårt att ens föreställa sig att det existerat personer i hennes liv som velat…

Read More

Personer med så kallad ofarlig fetma, dvs. utan andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, har en ökad risk för förträngningar i hjärtats kranskärl jämfört med normalviktiga personer. Det visar resultat från befolkningsstudien SCAPIS, som är Hjärt-Lungfondens hittills största forskningssatsning. – Det här är ytterligare en spik i kistan för den vanliga missuppfattningen att det finns ofarlig fetma. Studien visar att personer med fetma, men utan andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar, har en ökad risk för åderförkalkning i hjärtats kranskärl. Något som vi vet kan leda till hjärtinfarkt, berättar Lars Lind, professor i medicin vid Uppsala universitet, som är huvudförfattare till studien. Tar längre…

Read More

I augusti -22 satte Karolinska upp målet att vid årsskiftet vara landets första köfria universitetssjukhus. När arbetet summerades i slutet på året var 82 av 88 operationsköer borta och även inom mottagningsverksamheten har köerna minskat kraftigt. – Vi satte ett ambitiöst mål gällande operationsköer som få utanför sjukhuset trodde på men vi nådde nästan ända fram. Våra medarbetare har visat vad vi kan göra för våra patienter när vi samarbetar och har bra planering. Det är ett fantastiskt arbete som gjorts. Nytt år betyder fortsatt kamp mot väntetiderna, berättar Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset. Operationsköer växte under pandemin Arbetet…

Read More

Vi ser allt fler livsmedel som baseras på växtprotein för att ersätta kött på marknaden. Segmentet har ökat snabbt i takt med att allt fler väljer en växtbaserad kost. Men det finns utmaningar när det gäller produkternas näringsvärde. En studie från Chalmers visar att många av de köttsubstitut som säljs i Sverige redovisar ett högt innehåll av järn – men i en form som inte kan tas upp av kroppen. Livsmedel som till stor del består av växtbaserade livsmedel som rotfrukter, baljväxter, frukt och grönsaker har generellt en låg klimatpåverkan och är även förknippad med hälsofördelar såsom minskad risk för…

Read More

Behandling med cellterapi kan bevara insulinproduktionen hos vuxna med nydebuterad typ 1-diabetes, enligt nya studier. Nästa år planeras studierna att utvidgas och för första gången även omfatta barn och ungdomar som fått diagnos. – Resultaten av cellterapin är mycket lovande och den har nu visat effekt vid typ 1-diabetes i en randomiserad, placebokontrollerad studie på vuxna. Vi hyser förhoppningar om att se samma positiva effekt på barn, säger Per-Ola Carlsson, överläkare och professor vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet som är huvudansvarig för de aktuella läkemedelsstudierna. Cellterapiläkemedlet består av utvalda så kallade mesenkymala stamceller från navelsträng. Mesenkymala stamceller är celler som kan…

Read More