Författare: Hälsorapporten

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på redaktionen@halsorapporten.nu om du har frågor eller vill tipsa oss om något.

En mobilapp som använder AI för att analysera bilder av misstänkta hudförändringar kan med mycket stor precision diagnosticera hudmelanom. Det visar en studie ledd från Linköpings universitet. Appen har provats på vårdcentraler och resultaten har publicerats i tidskriften British Journal of Dermatology. – Vår studie är först i världen med att testa en AI-baserad mobilapp för melanom i primärvården på det här sättet. Väldigt många studier har gjorts på redan insamlade bilder av hudförändringar och de studierna är relativt överens om att AI är bra på att skilja farligt från ofarligt. – Vi blev nästan tagna på sängen av att…

Read More

2Heal Medical är specialistkliniken där såväl patienter med kroniska sjukdomar som de som vill förebygga framtida besvär kan få effektiv hjälp. Grundaren Isis Amer-Wåhlin berättar om hur kliniken genom traditionell specialistbehandling i kombination med funktionsmedicin kan få bukt med svårbehandlade hälsotillstånd. Isis är överläkare med en lång bakgrund inom den traditionella vården och som forskare. Utöver detta har hon ett särskilt intresse för hormonella sjukdomar och funktionsmedicin. Det sistnämnda kan beskrivas som en metod där man identifierar underliggande orsaker till kroniska sjukdomar och andra tillstånd. Detta resulterade i att hon tillsammans med specialistläkarkollegor startade kliniken 2Heal Medical 2019. ”80 procent…

Read More

Smärtläkaren Björn Bragée, även känd som ”arga doktorn”, startade Bragée Kliniker i Stockholm 2014. Här erbjuder man rehabiliteringsprogram för patienter med långvarig smärta och utmattning. Nyligen sjösattes även kliniken Medect, där specialister med moderna och i Sverige unika metoder diagnostiserar och behandlar patienter med samma problematik. Många känner igen Björn från den populära TV-serien ”Arga doktorn” som sändes för drygt 10 år sedan. I serien hjälpte han patienter med långvariga besvär som inte hade lyckats få hjälp av vården. Björn ledsagade deltagarna genom vårdkedjan och såg till att de fick rätt diagnos och behandling. – Det visade sig finnas ett…

Read More

Undersökning med avancerat ultraljud kombinerat med magnetröntgen, s.k. magnet/ultraljud-fusion, innebär att man med stor precision kan lokalisera exakt rätt ställe att behandla vid olika typer av smärttillstånd. Genom en minimalt invasiv metod, där smärtan först blockeras och sedan värmebehandlas med radiovågor, kan patienten därefter få snabb lindring. Anastasios Michos, radiolog på kliniken Bragée/Medect i Stockholm, är pionjär för metoden i Sverige. Anastasios har länge fokuserat på avancerad ultraljudsteknik och de behandlingar som möjliggörs av denna. I Sverige har magnet/ultraljud-fusion hittills använts av urologer för att upptäcka prostatacancer. Radiovågsbehandling har i sin tur använts till att ta bort tumörer i lever…

Read More

En Novus-undersökning som presenterades av Vårdförbundet den 29 januari visar att tre av fyra svenskar oroas över de nedskärningar som pågår i hälso- och sjukvården runt om i landet. Man befarar att besparingarna kommer leda till längre vårdköer och större risk för patientskador. På uppdrag av Vårdförbundet har Novus frågat 1016 svenskar hur oroliga de är för nedskärningarna som sker inom hälso- och sjukvården i regioner runt om i landet. Hela 76 procent av de intervjuade svarade att de var mycket eller ganska oroliga för besparingarna. Sjukvården är väljarnas viktigaste fråga Mer än varannan, 56 procent, vill nu att regeringen…

Read More

Det finns mycket tips och råd om relationer, samt hur man upprätthåller eller om nödvändigt avslutar en vänskap eller ett förhållande. Men vad finns där att ta del av för den part som blivit lämnad i en förlorad vänskap? Emma Holmgren har skrivit en bok om detta. – Jag tror att nästan alla någon gång har tappat bort en vän, men vi pratar sällan om de känslor och den sorg som det kan innebära när vänskapen tar slut. Det sägs att vänskapen är livsviktig, men den är också skör, konstaterar Emma. Emma berättar att idén till boken ”En liten…

Read More

Antalet utfärdade recept på fysisk aktivitet (FaR) har minskat de senaste åren. FaR är en metod att både förbättra patienters hälsa och minska sjukvårdskostnaderna för regionerna. Mellan 2019 och 2022 har antalet FaR-remisser sjunkit med åtta procent. Möjligheten för sjukvården att skriva ut fysisk aktivitet som behandling till patienter har funnits sedan början på 2000-talet. Syftet är att förbättra patienters hälsa då många av de stora folksjukdomarna handlar om livsstilsfaktorer. Genom träning och fysisk aktivitet går det att nå betydligt bättre medicinska resultat än genom att bara använda läkemedel. En kartläggning som Friskvårdsföretagen gjort i samtliga Sveriges regioner visar att…

Read More

Pulmonell hypertension (PH) är en obotlig sjukdom som skapar mycket lidande för barn och vuxna. Det handlar om ett tillstånd med förhöjt blodtryck i lungans blodkärl som på sikt skadar hjärtat. Ny forskning vid Lunds universitet använder sig av en unik avbildningsmetod för lungans blodkärl som kan bidra till utveckling av behandlingar för olika typer av sjukdomen. Studien tilldelas nu Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare på sex miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden. Förbättrad behandling vid pulmonell hypertension – Jag ser i mitt kliniska arbete med barn hur mycket lidande pulmonell hypertension orsakar. Vägen till ett nytt läkemedel måste få…

Read More

En tredjedel av lunchen på äldreboenden äts inte upp. Det framgår när Livsmedelsverket för tredje gången kartlagt matsvinn inom äldreomsorgen. Att satsa på mätningar kan synliggöra matsvinn inom äldreomsorgen och möjliggöra upptäckt av risk för undernäring, menar myndigheten. Undernäring är vanligt bland sköra äldre, därför är det enligt Livsmedelsverket allvarligt att maten som planerats utifrån de äldres behov av energi och näring inte blir uppäten. Matsvinn beror inte på att det lagas för mycket 60 av landets 290 kommuner har rapporterat in data från 2022 års matsvinnsmätningar. I genomsnitt slängs cirka 108 gram per ätande vid lunchen – det vill…

Read More

Ofrivillig ensamhet är något vi inte pratar tillräckligt mycket om, trots att det är ett av våra vanligaste samhällsproblem. Det menar Sandra Torbjörnsdotter och Suzanne Pärlhamn, som nyligen släppt en bok i ämnet. I ”Kan vi prata om ensamhet” får man som läsare ta del av fakta om ämnet, samtidigt som författarna själva delar med sig av sina egna personliga berättelser. När psykosyntesterapeuten Suzanne skulle öppna ny mottagning i Lidköping tog hon kontakt med Sandra och hennes reklambyrå. Hennes önskan om en ny hemsida skulle bli början till en djup vänskap. Sandra, en framgångsrik och aktiv karriärkvinna med många järn…

Read More