Author: Hälsorapporten

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.

”I kampen mot fetma behövs kontinuerlig vård och en rejält förändrad livsstil. Därför erbjuder vi hjälp med en kontrollerad livsstilsförändring tillsammans med vården”. Det berättar Oytun Yildirimdemir, som tillsammans med KTH-kompisen Theresia Silander Hagström startade tjänsten Eatit som var först med subventionerad dietisthjälp online för obesitas-patienter. Bakgrunden är att bristen på dietister gör att många av dessa patienter inte får tillgång till rätt vård. Resan började på KTH för snart 10 år sedan, där Oytun och Theresia pluggade till ingenjör i industriell ekonomi. Båda med en kreativ ådra och viljan att skapa någonting bra och eget från grunden. – Vi…

Read More

”Råden inför och efter en höftledsoperation skiljer sig åt mellan regionerna, något som skapar en osäkerhet hos patienter som söker information”. Det konstaterar Emma Holmgren, Parus förlag, som nyligen släppt boken Din nya höftled. I boken får man följa Emmas man John Ljunggren genom hans operation och rehabilitering. Därutöver får man råd och fakta inför, under och efter operation. John Ljunggren var 53 år då benen inte längre bar honom på grund av svår artrossmärta i höfterna. Han hade då en 30 år lång karriär som dansare bakom sig. En höftledsoperation med helprotes bokades in, ett ingrepp som genomförs på…

Read More

Yamuna Nalluri arbetar som ST-läkare inom allmänmedicin i Stockholm. Samtidigt driver hon skönhetskliniken kenko labs, där klienter förutom estetiska behandlingar även erbjuds funktionsmedicinska online-konsultationer med mag/tarmhälsa i fokus. ”Allt hör ihop. Att se helheten är viktigast för ett hållbart resultat. Det gäller både skönhet och hälsa”, berättar hon. Vid ett första möte med Yamuna är det lätt att förstå att såväl estetik som hälsovård är en del av hennes vardag. Hon formligen strålar av både skönhet och hälsa, och man undrar samtidigt spontant hur hon hunnit bli legitimerad läkare i så ung ålder. – Jag påbörjade min läkarutbildning direkt efter…

Read More

”Våra blodprover kanske ser bra ut när vi med hypotyreos fått standardmedicinen men det betyder långt ifrån alltid att vi mår bra. Därför behöver fler med sköldkörtelsjukdom ifrågasätta varför man fortfarande bara erbjuds en typ av medicin”. Det hävdar Nadja Öström, som under våren och försommaren återigen varit aktuell i flera av våra stora medier och som vägrar ge upp hoppet om att sköldkörtelsjuka ska kunna erbjudas en individanpassad vård. – Jag kan ibland tänka att jag redan har berättat min egen historia så många gånger men förutom mina böcker, föreläsningar och arbetet som rådgivare inom bland annat kost och…

Read More

Många sjukdomar som orsakas av felaktigt reglerade immunförsvar kan spåras till händelser tidigt i livet. Det konstaterar forskare vid Karolinska Institutet som kartlagt ett samband mellan bröstmjölk, utvecklingen av gynnsamma bakterier i tarmen och immunsystemets utveckling. ”En möjlig tillämpning av våra resultat är förebyggande behandlingar för att minska risken för allergi, astma och autoimmun sjukdom senare i livet”, berättar Petter Brodin (foto), barnläkare och forskare. – De förbyggande behandlingarna skulle kunna hjälpa immunsystemet att etablera sina reglerande mekanismer. Mekanismerna bakom immunförsvarets utveckling har tidigare varit relativt okända. Vi tror också att vissa mekanismer som studien pekar ut i förlängningen kan…

Read More

Överdriven träningsbelastning kan leda till försämrad mitokondriefunktion och störd reglering av blodsocker. Det visar en ny studie där fysiologisk anpassning till olika doser av högintensiv intervallträning har undersökts. ”Våra resultat betonar vikten av en god balans mellan träning och vila”, berättar Mikael Flockhhart, en av forskarna. – En god balans behövs för optimala anpassningar och för en förbättrad hälsa, fortsätter Flockhart, som är doktorand och en av författarna till studien i vilken elva fysiskt aktiva försökspersoner fick genomföra ett program med ökande träningsbelastning under tre veckor. Därefter följde en veckas återhämtning. Träningspassen genomfördes på cykelergometer och bestod av 4-8 minuter…

Read More

Vissa blodgrupper ger ökad risk för bland annat blodpropp, högt blodtryck under graviditeten och viss typ av cancer. Det visar en studie bland fem miljoner svenskar som visar tydliga samband mellan patientens blodgrupp och 49 sjukdomar. Karolinska institutet har genomfört forskningen i samarbete med Martin L Olsson, professor i transfusionsmedicin vid Lunds universitet och överläkare vid Medicinsk service i Region Skåne. Han berättar att kopplingarna är tydliga när det gäller de två blodgruppssystem som undersökts. – Tydligast är att blodgrupp O skyddar mot olika former av blodproppssjukdom. Ett nytt fynd är att blodgrupp B ser ut att ha en skyddande…

Read More

Forskningsresultat från Chalmers ger hopp om att kunna förebygga sjukdomar inom bland annat hjärt-kärl, fetma och diabetes. Med hjälp av en unik matematisk modell kan forskarna se hur tarmens bakterier samspelar. Kunskapen behövs för att kunna ge kostråd på individnivå. − Då tarmens bakterier kan påverka hälsa och sjukdomstillstånd skulle vår matematiska modell kunna bli mycket värdefull inom dessa användningsområden, berättar forskningsledaren Jens Nielsen som är professor i systembiologi vid Chalmers. Mikrobiota kallas den samling av mikroorganismer som lever naturligt i mag- och tarmkanalen. Studier om kostens koppling till mikrobiotan väcker stort intresse hos den breda allmänheten. Jens Nielsen förklarar…

Read More

”Personliga e-tjänster har visat sin enorma styrka under pandemin. När behovet av information och kontakt med vården varit högre än vanligt, har digital vård varit helt avgörande”. Det konstaterar Daniel Forslund (L), ordförande i Region Stockholms innovations- och utvecklingsutskott. Över två miljoner stockholmare använder aktivt 1177.se för att nå vårdens personliga e-tjänster. Det innebär att hela 85 procent av befolkningen någon gång loggat in på tjänsten. Under 2020 drog fler än någonsin nytta av de digitala möjligheterna. Under mars 2021 gjordes närmare 3 miljoner inloggningar på 1177.se, vilket är den högsta noteringen någonsin och en ökning med 128 % jämfört…

Read More

”När jag har ångest måste jag äta.”. Det är en kommentar som Ina Koppen, psykoterapeut med mottagning i Stockholm och Södertälje, ofta ställs inför. ”Ofta handlar det om känsloätande. Min drivkraft är att göra utmaningarna mer genomförbara vid ångest eller depression, berättar hon. Ina kände tidigt att hon ville möta och hjälpa människor att må bättre. Till att börja med valde hon att göra det genom att fokusera på området kost och näring. – Redan som ung var jag intresserad av psykologi, men även av näringslära. Jag utbildade mig till dietist, men efter en tid i detta yrke kände jag…

Read More