Author: Hälsorapporten

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.

Personer med så kallad ofarlig fetma, dvs. utan andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, har en ökad risk för förträngningar i hjärtats kranskärl jämfört med normalviktiga personer. Det visar resultat från befolkningsstudien SCAPIS, som är Hjärt-Lungfondens hittills största forskningssatsning. – Det här är ytterligare en spik i kistan för den vanliga missuppfattningen att det finns ofarlig fetma. Studien visar att personer med fetma, men utan andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar, har en ökad risk för åderförkalkning i hjärtats kranskärl. Något som vi vet kan leda till hjärtinfarkt, berättar Lars Lind, professor i medicin vid Uppsala universitet, som är huvudförfattare till studien. Tar längre…

Read More

I augusti -22 satte Karolinska upp målet att vid årsskiftet vara landets första köfria universitetssjukhus. När arbetet summerades i slutet på året var 82 av 88 operationsköer borta och även inom mottagningsverksamheten har köerna minskat kraftigt. – Vi satte ett ambitiöst mål gällande operationsköer som få utanför sjukhuset trodde på men vi nådde nästan ända fram. Våra medarbetare har visat vad vi kan göra för våra patienter när vi samarbetar och har bra planering. Det är ett fantastiskt arbete som gjorts. Nytt år betyder fortsatt kamp mot väntetiderna, berättar Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset. Operationsköer växte under pandemin Arbetet…

Read More

Vi ser allt fler livsmedel som baseras på växtprotein för att ersätta kött på marknaden. Segmentet har ökat snabbt i takt med att allt fler väljer en växtbaserad kost. Men det finns utmaningar när det gäller produkternas näringsvärde. En studie från Chalmers visar att många av de köttsubstitut som säljs i Sverige redovisar ett högt innehåll av järn – men i en form som inte kan tas upp av kroppen. Livsmedel som till stor del består av växtbaserade livsmedel som rotfrukter, baljväxter, frukt och grönsaker har generellt en låg klimatpåverkan och är även förknippad med hälsofördelar såsom minskad risk för…

Read More

Behandling med cellterapi kan bevara insulinproduktionen hos vuxna med nydebuterad typ 1-diabetes, enligt nya studier. Nästa år planeras studierna att utvidgas och för första gången även omfatta barn och ungdomar som fått diagnos. – Resultaten av cellterapin är mycket lovande och den har nu visat effekt vid typ 1-diabetes i en randomiserad, placebokontrollerad studie på vuxna. Vi hyser förhoppningar om att se samma positiva effekt på barn, säger Per-Ola Carlsson, överläkare och professor vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet som är huvudansvarig för de aktuella läkemedelsstudierna. Cellterapiläkemedlet består av utvalda så kallade mesenkymala stamceller från navelsträng. Mesenkymala stamceller är celler som kan…

Read More

En stor internationell studie visar att man nu kan identifiera personer med Alzheimers sjukdom innan de har några symtom. Det går även att förutsäga vem som kommer försämras inom de närmaste åren. Detta enligt en nyhet från Lunds universitet. Studien kommer lägligt mot bakgrund av att nya läkemedel nyligen utvecklats mot Alzheimers sjukdom, menar forskarna bakom studien. Drygt 100 000 svenskar har diagnosen Alzheimers, som är den vanligaste formen av demens. Sedan tidigare vet man att det finns två protein kopplade till sjukdomen – beta-amyloid som bildar plack i hjärnan och tau som i ett senare skede samlas inne i…

Read More

Tack vare en forskningsstudie blir Skellefteå kommun först i Sverige med att använda medicinsk laser i behandlingar av svårläkta sår. Projektledare för studien är leg. fysioterapeut Marianne Degerman. För Hälsorapporten berättar hon om de fantastiska behandlingsresultat som lett fram till att Skellefteå kommun tagit detta banbrytande beslut. Marianne arbetade tidigare i hemsjukvården, vilket betyder att hon åkte runt och besökte många äldre patienter med en rad olika besvär. Hon blev leg. fysioterapeut redan 1990, men det var först 2017 som hon på allvar började intressera sig för medicinsk laser. Som många gånger förr var det något av en tillfällighet som…

Read More

Vuxna med ADHD löper ökad risk för att utveckla olika typer av hjärt-kärlsjukdomar. Det visar en stor observationsstudie som letts av forskare vid Karolinska Institutet och Örebro universitet. Enligt forskarna behöver vården i högre uträckning uppmärksamma hjärt-kärlhälsan hos individer med ADHD-diagnos. ADHD är en vanlig neuropsykiatrisk diagnos som bland annat kännetecknas av koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet. Uppskattningsvis 2,5 procent av världens vuxna lever med diagnosen. Det är relativt vanligt att dessa personer även har andra psykiatriska diagnoser eller fysiska hälsoproblem, varav en del förknippats med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Vuxna med ADHD löpte dubbelt så stor risk Men frågeställningen om huruvida…

Read More

Nivåerna av långtidssockret speglar väldigt väl risken för personer med typ 1-diabetes att få komplikationer i ögon och njurar. Det visar en studie från Linköpings universitet. Studien är den enda i världen där forskarna har följt individer sedan de insjuknade i typ 1-diabetes och 30 år framåt i tiden. Hos personer med diabetes kan de små blodkärlen i olika organ skadas. Exakt varför det blir så är inte klarlagt, men det har varit känt sedan 1990-talet att god kontroll av blodsockernivån är kopplat till lägre risk för komplikationer. Däremot har det tidigare varit oklart vilken nivå av så kallat långtidssocker,…

Read More

Medicinsk laser är en dokumenterat effektiv behandling mot bland mycket annat smärttillstånd och inflammation. Trots det är det få läkare som erbjuder sina patienter metoden. Specialistläkare Ronny Borelius är ett av få undantag. I över 30 år har han använt sig av laser på sin läkarmottagning Kvartersakuten i Leksand och han brinner starkt för att sprida kunskap om metoden. När numera pensionerade Ronny gjorde sin ST-tjänstgöring på vägen till att bli specialistläkare i allmänmedicin, startade han samtidigt en lasermottagning i Borlänge tillsammans med en distriktssjuksköterska och en sjukgymnast. – På den tiden var det här ett extrajobb för mig, helt…

Read More

Sedan början av året är överläkare och professor John Pernow ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd. Här berättar han om de stora framsteg som gjorts inom området under de senaste 20 åren, då bland annat dödligheten i hjärtinfarkt har halverats. Han berättar även om framtiden och vad som krävs för att fler med hjärt-lungsjukdom ska leva längre med god livskvalitet. John är överläkare och professor i kardiologi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Han har således lång erfarenhet av olika positioner inom både akademi och klinik. Bland mycket annat som medlem i Hjärt-Lungfondens forskningsråd där han alltså nu är ordförande. Rådet består…

Read More