Upptäck risk för typ 2-diabetes tidigare

0

Docent Céline Fernandez vid Lunds universitet har utfört en studie kring hur man flera år i förväg kan identifiera risken för att insjukna i typ 2-diabetes. Detta genom att identifiera en specifik blodfettsprofil.

Det är med hjälp av tekniken lipidomik och maskininlärning som Céline Fernandez och hennes forskarkollegor fått fram blodfettsprofilen som alltså avsevärt ska kunna förbättra möjligheten att tidigare identifiera risken för typ 2-diabetes. Med lipidomik mäts blodfetternas sammansättning på molekylnivå.

Blodfettsprofilen kan även kopplas till viss kost och graden av fysisk aktivitet. Céline Fernandez berättar att blod innehåller hundratals olika fettmolekyler som är indelade i olika klasser, exempelvis kolesterol och triglycerider.

178 fettmolekyler analyserades

– I sjukvården mäts den totala mängden kolesterol och triglycerider, inte klassernas exakta sammansättning. En klass består av flera molekyler och i vår studie kan vi se att det är bra att ha mer av vissa blodfettsmolekyler och mindre av andra och att dessa kan kopplas till livsstilen, förklarar hon.

Céline Fernandez är docent i integrativ molekylär medicin vid Lunds universitet och har utfört studien i samarbete med företaget Lipotype och den nationella bioinformatikresursen NBIS.

I studien analyserade 178 fettmolekyler i blodet från 3 668 friska deltagare från Malmö Kost Cancer-studien. Förutom blodprover bygger studien på självrapporterade data om fysisk aktivet och matvanor. Vid uppföljningen drygt 20 år senare hade cirka 250 i varje grupp insjuknat i typ 2-diabetes.

Blodfettprofilen urskiljer individer som insjuknar i typ 2-diabetes

Med hjälp av maskininlärning kunde forskarna ta fram en blodfettsprofil baserad på koncentrationen av 77 fettmolekyler som kopplats till risken att utveckla typ 2-diabetes senare i livet. Blodfettsprofilens förmåga att urskilja individer som insjuknar i typ 2-diabetes från de som förblir friska undersöktes och bekräftades sedan.

För att se om blodfettsprofilen kunde förbättra riskbedömningen gjordes en riskkalkyl utifrån de vanliga riskfaktorerna (ålder, kön, vikt, blodsocker, rökning och blodtryck). Att även lägga till den totala mängden kolesterol och triglycerider förbättrade inte riskbedömningen. Men när forskarna istället lade till den specifika blodfettsprofilen förbättrades riskprediktionen statistiskt signifikant.

Dessutom kunde blodfettsprofilen i sig bättre förutsäga risken att drabbas av typ 2-diabetes än fetma, som anses vara den främsta riskfaktorn för typ 2-diabetes.

– Det innebär att vi kunde göra en bättre uppskattning av vilka som löpte en hög risk att insjukna i typ 2-diabetes, säger Celine Fernandez.

Möjligt att modifiera risken för typ 2-diabetes

Fynden visade även att blodfettsprofilen kan kopplas till livsstilen. Ju mer deltagarna motionerade på sin fritid desto mindre av den skadliga blodfettsprofilen hade de.

Kaffe var enligt studien också kopplat till minskad mängd av den skadliga blodfettprofilen. Mindre bra, eftersom det var kopplat till större mängd av den skadliga blodfettprofilen, var mejeriprodukter, sockersötade drycker och processat kött.

– Detta tyder på att det skulle kunna vara möjligt att modifiera sin blodfettsprofil och därmed sin risk för typ 2-diabetes genom livsstilsändring. Men ytterligare experiment behövs för att kunna bekräfta det säger Céline Fernandez.

Källa: Lunds universitet

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.