Studenter förstärker vården i kampen mot coronaviruset

0

Läkar- och sjuksköterskestudenter vid Lunds universitet kommer att förstärka den skånska vården i kampen mot coronaviruset. Medicinska fakulteten och Region Skåne har träffat en överenskommelse om att studenter kan anställas i vården. ”Vi ser detta som ett mycket viktigt bidrag”, berättar Ingemar Petersson, forskningschef på Skånes universitetssjukhus och ansvarig för läkarstudenterna på sjukhuset.

Även medarbetare vid fakulteten som är verksamma kliniskt ställs till sjukvårdens förfogande, enligt information från Lunds universitet. I ett första skede handlar det om läkarstudenter och sjuksköterskestudenter under senare delen av utbildningen men även studenter på andra program kan bli aktuella längre fram.

Studenter som vill ställa upp blir anställda i vården och arbetet kan ske på deltid parallellt med studierna förutsatt att det inte inkräktar på studierna. Om arbetet blir mer omfattande kommer fakulteten att bevilja studenterna studieuppehåll, med garanterad plats när de sedan återvänder till studierna.

”Vi är mycket tacksamma från sjukvårdens sida”

På Medicinska fakulteten finns även en stor grupp forskare och lärare som i sin tjänst kombinerar forskning, undervisning och arbete i sjukvården. I överenskommelsen ingår att de ska kunna öka sin arbetstid i sjukvården vid kraftigt ökad sjukvårdsbelastning till följd av Covid-1. Detta bli möjligt när samverkan med fackliga representanter är klar.

– Vi ser detta som ett mycket viktigt bidrag när vi i sjukvården nu har och får kraftigt ökad belastning när vi ska ta hand om patienter svårt sjuka i Covid-19 relaterade tillstånd.

– Vi är mycket tacksamma från sjukvårdens sida för det positiva och konstruktiva bemötande vi fått från Medicinska fakultetens ledning, medarbetare och studenter, berättar Ingemar Petersson, forskningschef på Skånes universitetssjukhus och ansvarig för läkarstudenterna på sjukhuset.

Bidrar mycket till att bekämpa coronaviruset

– Det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för att hjälpa sjukvården att hantera en mycket ansträngd situation. Vi har kompetenta, kunniga och engagerade studenter och medarbetare som både vill och kan bidra, berättar Erik Renström, Medicinska fakultetens dekan, och avslutar:

– Studenterna kommer att få erfarenheter i en vård som ställts om efter på ett sätt som inte liknar något annat i modern tid. Det är erfarenheter som kommer att tillföra mycket för deras erfarenhet och framtida arbetsplatser.

Fakta: Andra initiativ som pågår vid Lunds universitet för att stötta sjukvården i kampen mot coronaviruset är insamling av skyddsutrustning och desinfektionsmedel på Medicinska fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten och LTH. Nu levereras dagligen material från olika delar av universitetet till Skånes universitetssjukhus.

Källa: Lunds universitet

Mer om coronaviruset i Hälsorapporten

Information om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens hemsida

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.