Coronaviruset: Kroniskt sjuka måste prioriteras

0

Efter tecken på samhällsspridning av coronaviruset i Sverige höjde Folkhälsomyndigheten tidigare i veckan risknivån till mycket hög risk för spridning. Coronaviruset covid-19 och de råd och rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten följs noggrant av Svenska Läkaresällskapet.

– För att minska en eventuell smittspridning i samhället och för att inte ytterligare belasta en redan ansträngd hälso- och sjukvård är det av största vikt att alla tar ansvar och följer de råd och rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten, berättar Britt Skogseid, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Även milda symtom av coronaviruset kräver försiktighet

Rekommendationerna innebär att det är viktigt att var och en med symtom på luftvägsinfektion, även milda, undviker sociala kontakter där Corona-smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

– Vi befinner oss i ett läge där vi nu måste prioritera den del av befolkningen som löper störst risk att drabbas hårdast av en eventuell smitta.

”Stanna hemma om du är sjuk”

– Det handlar om människor i olika åldrar som lever med nedsatt immunförsvar och kroniska sjukdomar. Nu måste vi visa solidaritet och värna de mest sårbara i samhället. Stanna hemma om du är sjuk, säger Britt Skogseid.

På Folkhälsomyndighetens webbplats samlas uppdaterad information om coronaviruset covid-19.

Tidigare har Hälsorapportens samarbetspartner Blodkollen rapporterar om hur personer med diabetes eller hjärt-kärlsjukdom sannolikt står inför en sämre prognos än övriga som smittas med covid-19, det just nu högst aktuella coronaviruset. Läs mer här.

Källa: Svenska Läkaresällskapet och Blodkollen AB

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.