Sköra äldre fick snabbare hjälp på akuten

0

Med en geriatrisk läkare på akutmottagningen vid Mölndals sjukhus kortades vistelsetiden för sköra äldre patienter med akuta ortopediska besvär. Den totala vistelsetiden på akuten minskade med nära två timmar i genomsnitt.

Det här är resultatet av ett nyligen genomfört projekt vid sjukhuset. Syftet med projektet var att sänka ledtiderna, öka vårdkvaliteten och underlätta arbetet för personalen på akutmottagningen.

− Det är genom vårt personcentrerade arbetssätt som vi har kunnat korta vistelsetiden för dessa patienter, samtidigt som vi har haft möjligheten att utveckla och säkerställa att vi ger den allra bästa vården som är möjlig för en utsatt patientgrupp, berättar Emilia Möller Rydberg, ST-läkare vid den ortopediska verksamheten och projektansvarig på sjukhuset.

Effektivare vård för sköra äldre

Projektets resultat visar att en geriatrisk läkare på akutmottagningen, under dagtid mellan måndag och fredag, faktiskt kortade den totala vistelsetiden på akuten för patientgruppen ”sköra äldre” med akuta ortopediska problem med 110 minuter, alltså nära två timmar.

− Omhändertagandet av sköra äldre patienter med ortopediska problem är många gånger en utmaning för akutmottagningar att hantera, då det finns många fler faktorer och parametrar att ta i beaktning för den fortsatta vården, förklarar Victor Linder, ST-läkare vid den Geriatriska verksamheten och projektansvarig för projektet.

Snabbare väg till första läkarkontakten

För de som väntat längst kortades tiden med nära tre och en halvtimme. Även väntetiden till den första läkarkontakten minskades med över 30 minuter.

Fakta sköra äldre: Sköra äldre är patienter som är minst 65 år och till följd av nedsättningar i sitt funktionstillstånd lätt drabbas av sjukdom eller skador. Sahlgrenska Universitetssjukhuset satsar sedan fler år tillbaka på att vården av dem ska bli snabbare, bättre och mer jämlik. Exempel på konkreta åtgärder är mobila omvårdnadsteam, screening för skörhet i ambulanser samt geriatriska specialister på akuten.

Källa: Pressinformation från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.