Stress påverkar rehabilitering vid ospecifik nacksmärta

0

Ospecifik nacksmärta drabbar många och påverkar både socialt och i arbetslivet. Hög stress och låg kontroll i arbetet har ett tydligt samband med rehabiliteringen av detta tillstånd, konstaterar Åsa Svedmark, doktorand och magister i fysioterapi.

Ospecifik nacksmärta handlar om fall där smärttillståndet inte kan förklaras av andra diagnoser som exempelvis Whiplash-skador eller diskbråck. Åsa Svedmark har gjort en avhandling vid Umeå universitet som studerat behandlingsmodeller och effekterna av individanpassad rehabilitering och arbetsmiljöfaktorer.

– I Sverige anger 30–40 procent av den arbetande befolkningen att de under den senaste veckan upplevt besvär från detta område. Generellt rapporterar kvinnor oftare att de har nack- och skulderbesvär i jämförelse med män och den bakomliggande orsaken till deras besvär är ofta okänd.

Symptom vägledande vid nacksmärta

– Vid undersökning, behandling samt utvärdering av behandling för ospecifika nacksmärtor är det istället individens symptom och funktion som är vägledande, berättar Åsa Svedmark, som är doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Tidigare studier har visat att personer med ospecifik nacksmärta till exempel har sämre muskulär nackstyrka och minskad rörlighet i nacken. Behandlingen av denna grupp brukar bestå av styrketräning av nack- och skuldermuskler och/eller manuella tekniker för ökad rörelseförmåga.

Skräddarsytt program med träning och fysioterapi

– Dessa studier har dock visat att denna behandlingsform endast ger måttliga resultat och dessutom har företrädelsevis kortvarig effekt. I sitt avhandlingsprojekt har jag undersökt om kvinnor med ospecifika nackbesvär, som genomgått behandling i form av ett skräddarsytt program med träning och fysioterapi, får bättre effekt på smärta och funktion jämfört med kontrollgrupper.

I en studie ingick 120 kvinnor i åldrarna 20–65. Alla deltagarna var i arbete och hade ospecifika nackbesvär. Kvinnorna lottades till tre grupper: 1. skräddarsydd behandling; 2. icke-skräddarsydd behandling och 3. En kontrollgrupp som inte fick någon behandling i studien men som var fria att söka vård på egen hand.

Till forskarnas förvåning visade resultaten att personer i gruppen som fått den skräddarsydda behandlingen inte hade bättre effekt än de som fått en icke-skräddarsydd behandling. Båda behandlingsgrupperna hade bättre effekt än kontrollgruppen. Av uppföljande studier framgick att upplevd hög stressnivå samt låg kontroll över det egna arbetet hade signifikanta samband med mer nacksmärta och sämre resultat av behandlingen på lång sikt.

Sambandet nacksmärta – stress – kontroll i arbetet

– Resultaten visade också att det inte fanns några signifikanta samband mellan nacksmärta och resultat i fysiska tester av nackmuskelstyrka och nackrörlighet. Däremot fanns samband mellan ökad nackrörlighet och förbättrad funktion/symptom kopplade till nackbesvär.

– Det här bekräftar att fysioterapi med fokus på träning av nacke-skuldra har positiva effekter för kvinnor med ospecifika nackbesvär. Samtidigt erbjuder avhandlingen ett viktigt kunskapsbidrag om tydliga samband mellan upplevd nacksmärta, stress och kontroll i arbetet, säger Åsa Svedmark.

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.