Hjärnfonden sponsrar forskning om smärta

0

I dagarna delar Hjärnfonden 50 miljoner kronor till 78 svenska forskningsprojekt. En av forskarna är David Engblom vid Linköpings universitet som ska ta reda på vad som ligger bakom de mekanismer som gör att vi uppfattar smärta, illamående och inflammation som så obehagligt. Resultatet hoppas han kan ligga till grund för nya behandlingar men också skapa större förståelse för psykiatriska sjukdomar.

Känslor som smärta, illamående och obehagskänslor är ett stort problem vid många sjukdomar, som till exempel vid MS, hjärntumörer, depressioner eller efter en stroke. Men också psykiatriska åkommor som depression ger ett sänkt stämningsläge med obehagskänslor. Dessa störningar orsakar lidande för många personer. I normala fall råder det en balans mellan de nervcellskretsar som signalerar belöning och obehag. Men vad som händer när balansen rubbas och vi mår dåligt, det vet vi fortfarande väldigt lite om.

David Engbloms forskargrupp vill därför ta reda på vad som styr dessa obehagskretsar i hjärnan.

– Det här är forskning som berör många individer. Ingen vill ju må dåligt! Det skulle kunna hjälpa så många människor med allehanda sjukdomar om vi kunde knäcka hur hjärnans system för lidande är uppbyggt, säger David Engblom, biträdande professor vid Linköpings universitet.

På sikt hoppas forskarna att deras resultat kan leda till läkemedel som kan blockera obehagskretsarna i hjärnan för att på så sätt förhindra att signalerna går fram. Men detta är enligt David minst 10 år fram i tiden.

– Smärta och obehagskänslor har stor negativ påverkan på livskvaliteten. Om vi med forskningens hjälp kan hjälpa alla drabbade till ett bättre liv vore det en stor framgång. Hjärnforskningen i Sverige håller mycket hög klass och med större resurser skulle forskningen kunna bli ännu mer framgångsrik, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden.

Fakta: Hjärnfonden delar ut ett- och tvååriga forskningsanslag om 500 000 kronor per år till etablerade forskargrupper inom neurovetenskap vid svenska universitet. I år gick totalt 50 miljoner kronor till 78 forskningsprojekt.

Källa: Pressinformation från Hjärnfonden

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.