Alarmerande försämring av konditionen bland svenskar

0

I en ny studie från GIH konstateras att den svenska arbetsföra befolkningen visar en kraftig nedgång av maximal syreupptagningsförmåga, det vill säga kondition, mellan åren 1995 och 2017.

Studien är baserad på en unik databas med över 350 000 män och kvinnor i den arbetsföra befolkningen och visar att konditionen minskade med 10,8 procent i hela studiepopulationen, och andelen med en hälsofarlig låg kondition ökade från 27 procent till 46 procent.

Hälsoförebyggande insatser behövs

– Detta är en av de första och största studierna såväl nationellt som internationellt som kunnat visa på hur konditionen förändrats de senaste årtionden i den allmänna befolkningen. Hälsoförebyggande insatser måste sättas in för att förhindra denna negativa trend, berättar Elin Ekblom Bak, en av de ansvariga forskarna vid GIH.

Studien är baserad på en unik databas från HPI Health Profile Institute på över 350 000 män och kvinnor i åldrarna 18-74 år i den arbetsföra befolkningen. Studiedeltagarna har genomgått en Hälsoprofilbedömning och fått sin kondition beräknad via ett icke-maximalt konditionstest på cykel.

Konditionen påverkades bara delvis av viktuppgång

Förutom en kraftig nedgång i hela studiepopulationen så visade resultaten att nedgången var kraftigare för män, yngre åldersgrupper, lågutbildade och de som bodde i landsbygdslän.

– Det intressanta var att bara en tredjedel av nedgången berodde på en samtidig viktuppgång. Det innebär att den större delen av nedgången berodde på en nedgång av aerob kapacitet, förmodligen på grund av minskad fysisk aktivitet av tillräcklig intensitet för att bibehålla eller påverka konditionen, säger Elin Ekblom Bak.

”Vanligt att man överskattar sin aktivitet”

Det har tidigare gjorts sammanställningar av förändringar av aktivitetsnivå och idrottsdeltagande där deltagare själva har rapporterat sina aktiviteter. Många av dessa har visat på en ökning av aktivitetsnivån de senaste åren.

– Det är dock vanligt att man vid självrapportering överskattar sin aktivitet. I denna studie har ett mer objektivt mått som reflekterar aktivitetsnivå använts, säger Elin Ekblom Bak.

– Resultaten är alarmerande och bekräftar den utbredda uppfattningen att vi rör på oss mindre idag än tidigare. Det är viktigt att insatser sätts in för att bryta denna nedgående trend, speciellt i de grupper där nedgången är som störst. Preventivt hälsoarbete, såväl inom som utanför hälso- och sjukvården med vägledning och motivationsstöd, är en metod som vi vet har vetenskapligt stöd att fungera.

Stöd vid fysisk aktivitet på recept

På GIH finns bland annat en Friskvårdslotsmottagning, dit personer som fått Fysisk aktivitet på Recept, FaR, kan komma och få detta stöd, säger Elin Ekblom Bak.

Studien är framtagen av HPI-gruppen på GIH.

Läs om Friskvårdslotsmottagning på GIH här

Läs artikeln som finns fritt tillgänglig på Scandinavian Journal of Medicine Science in Sports här

Källa: Pressinformation från GIH

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.