Färre självmord – men fler unga söker vård för psykisk ohälsa

0

Självmorden minskar i hela samhället – förutom bland äldre män och unga under 19 år. Nu kallar BUP Göteborg till en landskongress med tema suicid, för att öka kunskapen hos alla som jobbar med frågan i hela Sverige.

Allt fler barn och unga söker hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin. De senaste åren har BUP över hela landet sorterat i vad som är högspecialiserad barn- och ungdomspsykiatri, och vad patienterna lättare kan få hjälp med hos primärvården.

Årlig kongress

– Suicid, eller självmord, är självklart en sådan sak vi ska ta hand om i den högspecialiserade vården, det går före allt annat. Just därför är det extra angeläget att vi som ska arbeta med detta får träffas, säger Marie Carlsson, som är verksamhetschef för bland annat barn- och ungdomspsykiatri vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Svensk förening för barn- och ungdomspsykiatri ordnar varje år en kongress för att samla medarbetare från hela Sverige kring aktuella frågor. I år är det Göteborgs tur att vara värd för kongressen, som Barn- och ungdomspsykiatrin vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har planerat noga.

Största riskfaktorn för självmord är tidigare försök

– Varje år tar 40-50 unga människor livet av sig. Den största riskfaktorn för att ett självmord ska ha dödlig utgång är att personen har gjort tidigare försök. Vi tror på ett brett samarbete och kunskapsutbyte mellan alla som möter de här personerna, så skyddsnätet blir starkare.

– Därför välkomnar vi medarbetare från hela Sverige, från såväl primärvård och ungdomsmottagningar som skola och socialtjänst, säger Suzanne Ågård Chefsöverläkare och sektionschef barn- och ungdomspsykiatri vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Fakta om kongressen: Kongressen äger rum på Svenska mässan 24-25 april. Anmälan öppnade i januari. De två dagarna innehåller mängder av programpunkter. Alla handlar inte om suicid, men merparten gör det. Forskare och sakkunniga från hela Sverige, men också andra länder, berättar om den senaste forskningen och behandlingsmetoderna. Kongressen pågår i två dagar och riktar sig till alla som möter suicidnära ungdomar i sitt arbete.

Källa: Västra Götalandsregionen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.