Författare: Nadja Öström

mm

Nadja Öström är eldsjälen och författaren bakom böckerna ”Sköldkörtelsjuk och Frisk – Ett Inre Kaos” och ”HELA ALLT – fri från kronisk sjukdom, går det?” Med bakgrund som ordförande i Sköldkörtelförbundet är hon idag en passionerad hälsorådgivare med stor kunskap och erfarenhet, inte minst inom sköldkörtelhälsa.

Sedan 80-talet, då alla patienter fick övergå till standardbehandling med Levaxin, har sköldkörtelsjukdomen hypotyreos ansetts vara en lättbehandlad sjukdom. Men är bristen på livsnödvändiga sköldkörtelhormoner verkligen lättbehandlad? Har experter följt upp resultatet av övergången till standardbehandlingen? Det är frågor jag ofta ställer mig själv. I mitt yrke som hälsorådgivare möter jag otroligt många som ännu inte mår bra trots medicin för hypotyreos med så kallade bra och välinställda blodprovsvar. Det jag upplever är att behandlingen numera endast utgår från blodvärden, där välmåendet hos patienten förbises. Symtomen är många gånger symtom på en fortgående hormonbrist men behandlas separat där orsaken anses…

Read More

Att ha drabbats av sköldkörteldiagnosen hypotyreos kan vara nog så tufft med symtom som värk, minnessvårigheter, enorm trötthet och allt för ofta viktproblem. De flesta går upp oförklarligt i vikt men de finns även de som bara går ner i vikt. Men kan vi själva påverka på något sätt? Om man går ner mycket i vikt kan det vara läge att kontrollera sina nivåer av kortisol, då brist kan ge illamående, saltsug och viktnedgång bland annat. Men de flesta har problem att kanske hålla sin vikt, och kilona smyger sig på trots att man inte ändrat sin kosthållning. I mitt…

Read More

Vid förhöjt TSH-värde tar man lite Levaxin och sedan ska allt vara på topp. Så tänker nog många som hör talas om sköldkörtelsjukdomen Hypotyreos. Men visste du att stress, i form av till exempel oro eller allt för frekvent och hård träning, också påverkar din sköldkörtel? Är sköldkörtelsjukdom så enkelt att man kan diagnostisera med ett blodprov eller två och sedan behandla utifrån samma blodprov med en enda typ av medicin för alla? Hypotyreos orsakad av autoimmunitet Med egen erfarenhet förstod jag ganska snart efter min diagnos hypotyreos, orsakad av autoimmunitet, att min kropp inte svarade som förväntat på standardbehandlingen…

Read More

Hypotyreos är en folksjukdom i Sverige och det är fler som har underfunktion i sköldkörteln än de med diagnosen åldersdiabetes. Kunskaperna kring sjukdomen är idag mycket varierande och medvetandet är lågt om hur allvarlig sjukdomen faktiskt är. Många anser sjukdomen lättbehandlad men man missar flertalet faktorer som kan påverka sköldkörtelsjukas välmående och hälsa. Att endast förse kroppen med mediciner som T4-behandling får långt ifrån alla med hypotyreos att återfå sin hälsa. Sambandet med näringsbrister och kostkänslighet förbises troligen allt för ofta. Så när medicineringen för hypotyreos inte fungerar kan man ha missat näringsbrister som även kan vara orsaken till diagnosen.…

Read More

Är det bara en underfunktion av sköldkörteln vi får på grund av angreppet som kallas Hashimotos, sjukdomen som förstör sköldkörteln och där man helt enkelt ersätter de sedan allt mer saknade hormonerna med Levaxin? Eller innebär autoimmuniteten i tillståndet något mer? De allra flesta med Hashimotos och hypotyreos har problem med vikten, förstoppning, sura uppstötningar, näringsbrister, anemi, permeabel tarm, födoämnesallergier och binjurebarksvikt. Problem med att smälta maten och att absorbera näring kan ses, ångestkänslor kan uppstå utan orsak, men även kronisk trötthet och miljöallergier kan uppkomma. Men ändå behandlas man inom primärvården där sambanden inte alls kan ses, och man…

Read More

För 5 år sedan fick jag min diagnos Hashimoto som i sin tur orsakade hypotyreos. Det var i ett telefonsamtal från min läkare när jag var på jobbet. Jag fattade absolut ingenting och hade aldrig hört talas om detta japansk-klingande namn. Samma dag fick jag hämta ut den medicin som är den tredje mest utskrivna i Sverige, och som äts av ca 440,000 människor i vårt avlånga land. För mig blev det starten på en lång resa. Jag frågade hur länge jag skulle äta denna medicin, som jag tänkte var en tvåveckorskur mot någon ”baskilusk” i kroppen som fått mig…

Read More