Väntetiden minskade med 80 procent

0

Genom att låta patienter själva boka sina tider har antalet uteblivna besök halverats och väntetiden minskat med över 80 procent på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det berättar Britt-Marie Ehn, biomedicinsk analytiker på sjukhuset.

Det var 2016 som Arbets- och miljödermatologisk mottagning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset inledde ett utvecklingsarbete för att minska antalet outnyttjade mottagningstider och öka tillgängligheten. Mottagningen genomför tester och behandlingar för patienter med olika typer av kontaktallergier. Mottagningen hade fram till 2016 långa köer för patienterna till följd av många outnyttjade mottagningstider.

Väntetiden minskar när patienten bokar själv

– Den långa väntetiden berodde på en kombination av att vi hade många sena avbokningar eller att patienterna helt enkelt inte kom till sina inbokade besök, säger Britt-Marie Ehn, biomedicinsk analytiker på arbets- och miljödermatologiska enheten.

Enheten påbörjade ett projekt för att minska köerna, använda mottagningstiderna mer effektivt och samtidigt förbättra patientinformationen. Arbetet ledde fram till en ny rutin som innebär att patienter själva måste ringa för att boka tid istället för att få en kallelse.

”Vi har i princip inga köer längre”

Under 2017 infördes rutinen över hela enheten och effekterna av det nya sättet att arbeta är stora. Antalet uteblivna besök och avbokningar har halverats vilket också inneburit att kötiden till mottagningen minskat från fem månader till mindre än en månad, en minskning med 80 procent på två år.

– Det är väldigt tydligt att när patienterna får eget ansvar och själva kan styra över hur och när de vill få vård så kommer de oftare till sitt besök. Vi har i princip inga köer längre, säger Britt-Marie Ehn.

Källa: Pressinformation från Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.