Ungdomar vill ha exponeringsförbud för tobak

0

”Om vi ska nå målet om ett rökfritt Sverige 2025 kan vi inte tillåta att en direkt hälsofarlig produkt som tobak fortsätter att ha den bästa platsen i butiken”. Det säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, angående förslaget om exponeringsförbud av tobak i butik.

En ny undersökning visar att fyra av fem ungdomar vill förbjuda exponering av tobak i butik. Bland de ungdomar som röker stödjer två tredjedelar förslaget. Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden och A Non Smoking Generation går nu samman i kampanjen Tobaksfria barn och uppmanar riksdagen att genomföra lagändringen för att skydda barn och unga.

– Exponeringsförbud innebär att alla tobaksprodukter placeras i stängda skåp utom synhåll för kunderna. Det är en enkel åtgärd som skyddar framtida generationer mot tobakens allvarliga hälsokonsekvenser, berättar Kristina Sparreljung.

Synliga exponeringar av tobak lockar ungdomar att röka mer

Det finns alltså ett starkt stöd för förslaget om exponeringsförbud i butik som presenterades av Tobaksdirektivsutredningen i fjol. En undersökning genomförd av Demoskop, på uppdrag av Cancerfonden, visar att fyra av fem ungdomar mellan 15 och 18 år är för ett exponeringsförbud. En dryg majoritet av de unga tror att synliga cigarettpaket i butiker får ungdomar att röka mer.

Ser man till samhället i stort, så finns även där ett starkt stöd för förslaget. Hela 62 procent av den svenska befolkningen och sju av tio remissinstanser, som tagit ställning i frågan, ställer sig bakom ett exponeringsförbud, enligt Hjärt-Lungfonden.

Det är vetenskapligt bevisat att exponering av tobak lockar unga till rökning. Många länder har redan infört exponeringsförbud för att skydda barn och unga. Storbritannien, Irland, Australien och Kanada, våra grannländer Norge och Finland, men även Ryssland och Thailand är några av de länder som redan nu infört regleringen.

”Dags att skydda våra barn och unga”

– Sedan rökfria serveringar infördes 2005 har politikerna varit passiva i tobaksregleringen trots att detta är vår viktigaste folkhälsofråga. Varje år dör 12 000 personer till följd av rökning, så ska det inte behöva se ut i framtiden. Det är dags att vår politiker visar handlingskraft och skyddar våra barn och unga, kommenterar Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden.

Om undersökningen:

Undersökningen är genomförd av Demoskop i november 2016 och innefattar 1018 intervjuer med ungdomar i åldern 15-18 år. Resultatet har vägts med avseende på ålder.

Om Tobaksfria barn:

Tobaksfria barn är ett initiativ från Cancerfonden, Hjärt-Lungfondenoch A Non Smoking Generation. Tillsammans arbetar de för en skarpare tobakslagstiftning för att skydda barn och unga från att börja med tobak. Tobaksfria barn vill se ett rökfritt Sverige 2025 och ett första steg för att nå dit är att Sverige inför exponeringsförbud för tobaksprodukter.

Källa: Information från Hjärt-Lungfonden

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.