Typ 2-diabetes kan vara en delvis autoimmun sjukdom

0

Typ 2-diabetes kan delvis förklaras med störningar i immunsystemet. Detta enligt en ny stor studie som har genomförts av forskare vid Umeå universitet. Tidigare har vuxen- eller åldersdiabetes ansetts enbart bero på livsstilsfaktorer. Enligt studien tycks det dock vara mer komplext än så. Det kan nämligen finnas en autoimmun komponent i utvecklingen av typ 2-diabetes. Autoimmunitet har tidigare enbart sammankopplats med typ 1-diabetes.

– Om våra fynd bekräftas, bör behandlande läkare vid typ 2-diabetes utreda om patienten har inslag av autoimmunitet och vara beredd att påbörja insulinbehandling snart, förklarar Olov Rolandsson, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Diabetes delas in i två stora undergrupper, typ 1 och typ 2. Typ 1-diabetes kallas ibland också för barndiabetes eftersom sjukdomen ofta debuterar tidigt i livet. Vid typ 1-diabetes förstör kroppens eget immunförsvar de celler i bukspottskörteln som producerar insulin. Sjukdomen är därför så kallat autoimmun.

Typ 2-diabetes debuterar senare i livet

Vid typ 2-diabetes är det istället övriga kroppsorgan som har tappat en del av sin känslighet för insulin. Typ 2 debuterar vanligen senare i livet och kallas därför ofta även för vuxen- eller åldersdiabetes. Den vanliga förklaringen till att typ 2-diabetes bryter ut är att vi rör oss för lite, äter fel kost och går upp i vikt.

På senare år har dock misstankarna vuxit om att det även kan finnas en autoimmun komponent i utvecklingen av typ 2-diabetes. Dock finns inga större studier som har bekräftat detta. Det är denna lucka som den nya studien fyller ut.

Den autoimmuna processen bör bromsas

Forskarna har analyserat gener och antikroppar från närmare 28 000 personer i åtta europeiska länder. Av dem fick 12 000 typ 2-diabetes, medan 16 000 utgjorde kontrollgrupp. De antikroppar det gäller kan analyseras vid alla större sjukhus.

Resultaten visar att förekomst av antikroppar som är typiska för typ 1-diabetes ökar risken för att senare i livet drabbas av typ 2-diabetes, även då man har tagit hänsyn i beräkningarna till övriga faktorer som övervikt, ärftlighet och livsstil. Studien indikerar därmed att insjuknande i typ 2-diabetes till viss del kan förklaras av en störning immunsystemet.

– Fortsatt forskning bör fokusera på hur man kan bromsa den autoimmuna processen för att skydda de insulinproducerande celler som finns kvar i bukspottskörteln, men där är vi inte än, konstaterar Olov Rolandsson.

Viktigt att leva hälsosamt och minska riskfaktorer

Enligt Olov Rolandsson ska forskningsresultaten dock inte tolkas som att det är lönlöst att leva hälsosamt för den som har eller riskerar att drabbas av denna blandform av diabetes, genom att röra sig och dra ned på socker och följa kostråd från diabetessköterskor och läkare.

– Tvärtom kan det vara extra viktigt för den som har denna störning i immunsystemet att leva hälsosamt för att på så vis minska de riskfaktorer som går att påverka, avslutar han.

Källa: Umeå universitet

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.