Typ 1-diabetes hos gravida ökar risken att föda för tidigt

0

Gravida med typ 1-diabetes löper en högre risk att barnet föds för tidigt. Det visar en studie av forskare från Karolinska Institutet och Sahlgrenska Akademin.

Risken ökar när blodsockernivån stiger, men även kvinnor som håller en rekommenderad nivå löper risk att föda för tidigt, enligt studien som publiceras i Annals of Internal Medicine..

– Högt blodsocker mätt över tid, så kallat HbA1c, under graviditeten ger en ökad risk för graviditetskomplikationer inklusive risken att födas för tidigt. Risken är som högst för dem med ett HbA1c över 8-9 procent (kring 60-70 mmol/mol), men även de som håller en rekommenderad nivå för sitt blodsocker (HbA1c under 6.5 procent; under 48 mmol/mol) löper en ökad risk för att föda för tidigt, berättar Jonas F. Ludvigsson, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet och överläkare vid Barnkliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

22 procent av mammor med typ 1-diabetes födde för tidigt

Studien gjordes genom att länka Medicinska födelseregistret (MFR) till Nationella Diabetesregistret (NDR) för åren 2003–2014. Forskarna identifierade 2 474 barn vars mammor hade ett registrerat långtidsblodsocker (HbA1c) i samband med graviditeten. Dessa jämfördes med 1,16 miljoner barn till mammor utan diabetes.

Cirka 22 procent av barnen till mammor med typ 1-diabetes föddes för tidigt, vilket ska jämföras med mindre än fem procent av barnen till mammor utan typ 1-diabetes. Bland kvinnor med typ 1-diabetes och ett HbA1c över 9 procent födde 37 procent för tidigt. Men även 13 procent av de som hade ett välinställt blodsocker födde för tidigt.

– Detta är den första studie som är stor nog för att slå fast att risken att föda för tidigt varierar med olika blodsockernivåer. Vår studie har gjorts på nationell nivå vilket ger ett resultat som gäller för en genomsnittlig kvinna med typ 1-diabetes, säger Jonas F. Ludvigsson.

Barnen ska följas på längre sikt

Studien visade också på ökad risk för det nyfödda barnet att vara ”tungt för tiden”, drabbas av förlossningsskada, få andningsproblem, drabbas av lågt blodsocker och syrebrist (”asfyxi”) och för att dö i nyföddhetsperioden när den gravida kvinnan med typ 1-diabetes låg högt i blodsocker. Även risken för dödföddhet kunde knytas till HbA1c-nivå hos gravida med typ 1-diabetes.

– Nu vill vi ta fram nya data för att kunna följa dessa barn på längre sikt. Målet är att ta reda på hur dessa barn mår i dag, säger Jonas F. Ludvigsson.

Fakta: Studien genomfördes med stöd av Diabetesfonden.

Källa: Pressinformation från Karolinska Institutet

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.