Team med akutläkare möter patienter på Akademiska

0

Efter årsskiftet ska team med akutläkare, sjuksköterska och undersköterska arbeta klinikobundet på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset. Syftet är att höja kompetensnivån och gynna arbetsmiljö, utbildningsklimat och omhändertagande av patienter.

Det är måndag-torsdag som akutteamen kommer att vara på plats, dvs. då patienterna är som flest och behoven som störst.

– Fler akutteam med specialiserade akutläkare anställda på akuten kan bidra till att förbättra arbetsmiljö och patientsäkerhet. Utöver övriga yrkeskategorier behövs akutläkare i den inledande bedömningen av patienterna, berättar Susann Järhult, akutläkare och ST-studierektor i akutsjukvård på Akademiska sjukhuset.

Klinikoberoende team

Susann Järhult berättar vidare att nya arbetssätt testats under tre veckor i höstas på akutmottagningen, vilket hon menar har varit mycket lärorikt. Resultatet blir nya arbetssätt som kommer att diskuteras, samverkas och implementeras de kommande åren.

Enligt Susann Järhult ska akutläkare i klinikoberoende team idag ses som ett komplement till befintliga jourlinjer, som vid behov kopplar in läkare från respektive klinik i arbetet med patienterna.

Satsningen på klinikobundet teamarbete syftar till att höja kompetensnivån och utveckla nya samarbetsformer som gynnar både arbetsmiljö, utbildningsklimat och omhändertagande av patienter. Akademiska sjukhuset har idag totalt tio blivande specialister i akutsjukvård.

Anställda på akuten

Till skillnad från övriga jourläkare som bemannar akuten och är anställda på en viss specialistklinik, så är akutläkare anställda på akutmottagningen.

Under 2018 har två akutläkare tilldelats specialistintyg i akutsjukvård från Socialstyrelsen. Detta innebär, enligt Susann Järhult, förbättrad handledningskapacitet. Målet är att få ytterligare ett par specialister färdigutbildade per år under de kommande åren, så att man kan fortsätta bygga upp den interprofessionella, teambaserade akutsjukvården.

Akutläkare är en egen basspecialitet

– Att vi har ökad handledningskapacitet är också positivt med tanke på att allmäntjänstgöring (AT) tas bort under 2019 och ersätts med en bastjänstgöring (BT) som till stor del utgörs av just akutsjukvård och tjänstgöring på akutmottagning.

Fakta: Idag finns det cirka 200 specialistläkare i akutsjukvård i Sverige. Fram till 2015 krävdes dubbel specialistutbildning, vilket ledde till att utbildningstiden blev lång. Sedan 2016 är akutläkare en egen basspecialitet.

Källa: Pressinformation från Akademiska sjukhuset

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.