Styrketräning mot klimakteriebesvär?

0

Kan styrketräning två till tre gånger i veckan minska besvären med vallningar och svettningar i klimakteriet? Det indikerar åtminstone en studie från Linköpings universitet. Studien är den första i världen som studerar sambandet mellan styrketräning och klimakteriebesvär.

Tidigare forskning har ibland visat på vissa samband mellan motion i allmänhet och minskade vallningar. Andra studier har dock inte kunnat visa något tydligt samband. En förklaring till de olika resultaten kan vara att intensiteten i träningen varierat.

Styrketräning måste höja pulsen

– Det är förmodligen så att motionen måste innebära en rejäl ansträngning med påtagligt höjd puls, snabbare andning och svettningar för att förbättra klimakteriebesvären. Vår teori är att ansträngande träning kan påverka endorfinerna i det centrala nervsystemet där också temperaturregleringscentrum sitter, berättar Emilia Berin, doktorand inom obstetrik och gynekologi vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin.

Hon är huvudförfattare till artikeln publicerad i den vetenskapliga tidskriften Maturitas.

Styrketräning är lätt att standardisera, samma moment upprepas och det är lätt att mäta och jämföra resultaten.

– Vi ville därför gå vidare och undersöka om just styrketräning ger någon effekt, säger Emilia Berin.

Minskade sina vallningar

58 kvinnor i klimakteriet deltog i studien. Medelåldern var 55 år. Hälften av dem levde sitt vanliga liv med viss oregelbunden fysisk aktivitet, mer eller mindre krävande. Den andra hälften började med styrketräning tre gånger i veckan, 45 minuter varje gång, i 15 veckor. Styrketräningen skedde på en nivå som innebar en påtaglig ansträngning för dem.

Resultatet visar att de som styrketränade minskade sina vallningar med 44 procent i genomsnitt, vilket den andra gruppen inte gjorde. De hade lika mycket besvär som tidigare.

– En slutsats är alltså att ansträngande styrketräning två till tre gånger i veckan kan få bort närmare hälften av alla vallningar och svettningar. Det bör ses som ett bra resultat. Hormontabletter, som östrogen, får visserligen bort närmare 90 procent av besvären. Men alla kan inte använda hormonbehandling, exempelvis kvinnor med bröstcancer eller män med prostatacancer, som också kan drabbas av vallningar vid medicinering, säger Emilia Berin.

Ökar livskvalitet

Emilia går nu vidare med att studera effekterna på livskvaliteten hos de 58 kvinnorna i studien.

– Den analysen är inte klar men preliminära resultat visar att styrketräningen tycks ha effekt på livskvaliteten i stort, sett till både fysisk och psykisk hälsa.

Källa: Pressinformation från Linköpings universitet

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.