Sträng diet inför överviktskirurgi gör större skillnad än operationen

0

Överviktskirurgi har lyfts fram som en effektiv metod för viktnedgång, men även för tillbakagång av typ 2-diabetes. Vad man tidigare inte fått svar på är dock huruvida effekten av kirurgi skiljer sig från de effekter man får av en sträng lågkaloridiet. Detta har nu forskare vid Lunds universitet undersökt.

I studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Diabetes, har Lundaforskarna följt individer som genomgått en sex veckors lågkaloridiet följt av fetmaoperation. Nu kan de förklara varför ett flertal hälsomarkörer, däribland blodsocker, vikt och hormonnivåer förbättras.

– Det vi tidigare trodde var en effekt av operationen beror i själva verket på dieten, berättar docent Nils Wierup som tillsammans med docent Peter Spégel lett studien.

Förbättrad blodsockerkontroll och viktminskning

Vid fetmaoperation genom gastric bypass, kopplas en stor del av magsäcken och första delen av tunntarmen bort. Innan operation behöver patienten gå ner i vikt, för att minska leverstorleken och mängden fett kring de inre organen. Detta görs för att minska risken för komplikationer. Vanligen genomgår patienten en sex veckors strikt diet med mindre än 1000 kalorier om dagen för att erhålla denna viktnedgång.

Tidigare forskning har studerat den samlade effekten av dieten och överviktskirurgi. Det forskarna då såg, förutom viktminskning, var en förbättrad blodsockerkontroll vilket antagits vara en ökning av tarmhormonerna GLP 1 och GIP (båda dessa hormoner ligger till grund för olika diabetesläkemedel) och förbättrad insulinutsöndring. Som en bonus har individer med typ 2-diabetes blivit symtomfria, om än inte botade från sjukdomen, bara dagar efter ingreppet.

I denna nya studie har nu forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum (LUDC) och Centrum för Analys och Syntes (CAS) för första gången studerat effekterna av den strikta lågkaloridieten och operationen var för sig. Resultatet visar att dieten ensam stod för den största positiva effekten.

Överviktskirurgi i sig gav väldigt små förändringar

– Mer än 90 procent av allt som hände, skedde till följd av dieten, väldigt lite förändrades efter kirurgin, säger Peter Spégel, verksam vid både LUDC och CAS.

Genom att mäta flera hundra metaboliter i blodet före och efter lågkaloridieten och före och efter operationen, kunde forskarna se att nivåerna av de olika metaboliterna efter dieten gick i en riktning som förväntas av ett minskat näringsintag och förbättrad hälsa.

Kirurgin i sig föranledde väldigt små förändringar. Dock observerades ett fåtal unika förändringar, som vanligen var motsatta de som skedde under dieten. Forskarna kunde koppla några av dessa till den stress som kirurgin utgör för patienten, vilket stöds av att i princip alla dessa förändringar försvunnit sex veckor efter operationen.

Vridit och vänt på att resultat

Den som var mest överraskad av resultatet är Nils Wierup, som tidigare, till skillnad från Peter Spégel, varit övertygad om att det är det kirurgiska ingreppet och de hormonella förändringarna som stått för den förbättrade effekten.

– Det vi tidigare trodde var kopplat till gastric bypass-operationen stämmer inte, jag har fått ändra ståndpunkt, konstaterar han.

– Det har varit mycket bra för detta projekt att vi vid starten av projektet hade vitt skilda förväntningar och hypoteser kring de effekter fetmakirurgi och diet har på ämnesomsättningen. Vi har därför verkligen vridit och vänt på alla resultat för att belysa studien ifrån alla tänkbara riktningar, fyller Peter Spégel i.

Operationen är nödvändig för att begränsa födointaget

Resultaten ska enligt forskarna inte tolkas som att lågkaloridiet i sig är nyttig eller att operationen är onödig. Ingreppet är nödvändigt för att patienten ska kunna hålla ett begränsat födointag över en längre tid.

– En lågkaloridiet är vanligtvis inte skadlig. Att vi nu visar att de effekter som tidigare kopplats till kirurgin faktiskt uppkommer redan under den föregående lågkaloridieten och inte som svar på operationen gör kanske överviktskirurgi mindre magisk. Men, som en följd av detta, så kan vi inte heller peka på att fetmakirurgi har några negativa metabola konsekvenser, förklarar Peter Spégel

– Gastric bypass är en bra behandlingsmetod för fetma. Förutom att viktnedgången är kraftigare och mer bestående jämfört med det som erhålls av en lågkaloridiet, så har kirurgin bieffekten att patienten får en återgång i sin diabetes, säger Nils Wierup.

Fakta: Studien har finansierats med stöd av Albert Påhlsson Stiftelse, Crafoordska stiftelsen, Novo Nordisk Foundation, Diabetesfonden, Hjelt Foundations, Per-Eric och Ulla Schyberg Stiftelse, Diabetes Wellness Sverige, Horizon 2020 program (T2Dsystems), Vetenskapsrådet, Linnéstöd (Dnr 349-2006-237), Strategiska forskningsområdet Exodiab, Stiftelsen för Strategisk Forskning and ALF.

Källa: Lunds universitet

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.