Stort missnöje bland vårdpersonal enligt undersökning

0

Vårdförbundet har låtit Novus undersöka hur förbundets medlemmar ser på sin framtid i yrket. Resultatet är inte uppmuntrande. Undersökningen visar att nära hälften har funderat på att byta yrke och lämna hälso- och sjukvården. Dålig arbetsmiljö och dålig lön är huvudorsaken.

Hela 61 procent av dem som övervägt att byta yrke är i åldern 30-49 år. Samtidigt har dagens vårdköer ett tydligt samband med bristen på främst specialistsjuksköterskor. Men bristen gäller också barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Vårdförbundet menar att vårdköerna kommer att fortsätta att öka och patientsäkerheten hotas, om inte arbetsgivarparterna SKL och Sobona går Vårdförbundet till mötes i årets stora avtalsrörelse.

Brist på vårdpersonal

Vårdförbundets 115 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor är centrala för en fungerande och patientsäker vård, påpekar Vårdförbundet. Statistik från Socialstyrelsen visar att andelen sjuksköterskor per invånare i Sverige är väsentligt lägre än i övriga Norden. Bristen gör att vårdplatser stängs och vårdköerna växer. Enligt OECD:s rapport Health at a Glance från 2018 har Sverige det lägsta antalet disponibla vårdplatser i EU – 2,4 per 1 000 invånare.

– Det är allvarligt att så många 70- och 80-talister har funderat på att lämna vården. Samtidigt är det en tydlig signal till arbetsgivarna om att man inte längre ställer upp på dåliga arbetsvillkor. Medlemmarna ser också att man slår i löneglastaket redan vid 35 års ålder och börjar då naturligtvis fundera över sin framtid i yrket, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Viktigt att behålla och rekrytera ny personal

Novus-enkäten genomfördes den 5-13 februari, via en medlemspanel som är representativ för hela medlemsgruppen.

– Undersökningen visar tydligt att hälso- och sjukvården riskerar att tappa tusentals medarbetare om inget görs. Årets avtalsrörelse fokuserar på det allra viktigaste – villkor som gör att vi kan behålla och rekrytera ny personal till vårdens nyckelfunktioner, så att invånarna kan få en god och säker vård. Det ansvaret vilar tungt på både politiker och arbetsgivare, säger Sineva Ribeiro.

Källa: Pressinformation från Vårdförbundet

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.