Stöd till tidig upptäckt av prostatacancer

0

Socialstyrelsen meddelade nyligen att myndigheten inte rekommenderar ett nationellt screeningprogram för prostatacancer. Socialminister Annika Strandhäll berättar att regeringen därför väljer att stärka de regionala cancercentrumens arbete mot tidigare upptäckt av cancerformen.

– Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer i Sverige. För regeringen är det centralt att göra vad vi kan för att stärka arbetet och ger därför de regionala cancercentrumen ett extra tillskott för att stärka sitt arbete med tidig upptäckt och diagnostik av prostatacancer, förklarar Annika Strandhäll.

Inte en politisk bedömning

Det är Socialstyrelsen som ger ut rekommendationer om vad som ska vara nationella screeningprogram. Det är en medicinsk och hälsoekonomisk bedömning, inte en politisk. Denna uppgift ligger därför helt på expertmyndigheten och därför har inte heller regeringen synpunkter på vad myndigheten kommer fram till.

Regeringen fattade den 15 februari beslut om att bevilja en ansökan från Sveriges Kommuner och Landsting om att regionala cancercentrum i samverkan ska genomföra en utredning angående tidig upptäckt och diagnostik av prostatacancer. Regeringen beviljar SKL 500 000 kronor för ändamålet.

Effektivare diagnostik vid prostatacancer

– Regeringen ser detta som en viktig insats för att bidra till att frågan om tidig upptäckt och diagnostik av prostatacancer förs framåt, säger socialminister Annika Strandhäll.

De regionala cancercentrumen ska i samverkan samla de som har bäst kunskap kring PSA-prov och alternativ tilläggsdiagnostik och genomföra workshops med syfte att identifiera ett standardiserat och effektivt handläggande vid PSA-test i Sverige.

Kunskapsluckor behöver fyllas

Dessutom ska workshoparna enligt Strandhäll identifiera vilka kunskapsluckor inom området som särskilt skulle behöva fyllas för att på ett mer effektivt sätt särskilja vilka som behöver utvidgad provtagning och kanske behandling och vilka man kan avstå provtagning på.

Fakta: Socialstyrelsen har rekommenderat att hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för tjock- och ändtarmscancer med test av blod i avföringen till män och kvinnor i åldern 60–74 år. I årets canceröverenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting ger regeringen medel till regionala cancercentrum för stödja landstingen att införa screening för tjock- och ändtarmscancer.

Läs vår tidigare intervju med Prostatacancerförbundets f.d. vice ordförande Calle Waller här

Källa: Pressinformation från Regeringskansliet

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.