Standardmedicinen hjälper långt ifrån alla med Hypotyreos

0

Ett normalt TSH-värde kan inte likställas med normal sköldkörtelfunktion. Det visar en amerikansk studie bland personer som behandlas med standardmedicinen för diagnosen Hypotyreos. ”Min egen erfarenhet är identisk med detta studieresultat. Studien bekräftar det jag och otroligt många andra som behandlats med enbart Levaxin erfarit”, berättar Nadja Öström, rådgivare inom sköldkörtelhälsa och kost samt föreläsare och författare.

En frisk sköldkörtel reglerar en rad viktiga funktioner i kroppen genom att bilda hormonet tyroxin (T4) som i sin tur ombildas till hormonet trijodtyronin (T3). Hormonet TSH utsöndras i sin tur av hypofysen med syftet att få sköldkörteln att producera mer sköldkörtelhormon. Därför är TSH är också traditionellt det huvudsakliga blodprov som tas för att mäta sköldkörtelns funktion.

Vid Hypotyreos har man drabbats av en underfunktion i sköldkörteln som orsakats av brist på sköldkörtelhormon. Standardbehandlingen innebär att man tillför syntetiskt T4 som kallas för levotyroxin. Detta förväntas kroppen sedan omvandla till bland annat T3, som är det biologiskt aktiva hormonet. Problemet är att det i många fall inte är så enkelt.

Symptom stannar kvar trots normalt TSH-värde

Levaxin (levotyrexin) är det tredje mest förskrivna av samtliga läkemedel i Sverige och det som standardmässigt förskrivs för att råda bot på sköldkörteldiagnoser som Hypotyreos och Hashimotos sjukdom. Men enligt den amerikanska studien rapporterade personer med Hypotyreos som medicinerats med preparatet på flera sätt att de mådde sämre än friska kontrollpersoner. Detta trots att båda grupperna hade normala och likartade TSH-nivåer.

Bland annat hade de medicinerade, trots intag av färre kalorier jämfört den friska kontrollgruppen, oftare förhöjt BMI och även större behov av såväl antidepressiva mediciner som läkemedel för hjärtsjukdomar, jämfört med friska kontrollpersoner. Men alla blir inte symptomfria av levotyroxin-behandling, trots att nivån av TSH normaliserats av behandlingen.

Erbjöds medicin mot biverkningar av felaktig medicinering

Nadja Öström är före detta ordförande i Sköldkörtelföreningen och numera kostrådgivare, föreläsare och expert inom sköldkörtelhälsa. Hon skriver också just nu på en självbiografisk bok om sin egen kamp med Hashimotos sjukdom och Hypotyreos. I stora delar av boken är just de här frågeställningarna i fokus.

– Ja, min egen erfarenhet är identisk med detta studieresultat och bekräftar det jag upplevt när jag endast medicinerade med Levaxin som endast innehåller hormonet T4. Jag blev erbjuden andra mediciner som skulle ta bort symptomen av mina oregelbundna och hårda hjärtslag. Jag erbjöds även antidepressiv medicin där besök hos psykolog för en påstådd bakomliggande stress skulle ta hand om alla de biverkningar som en ej tillfredställande medicinering gav mig.

Med egen införskaffad kunskap och erfarenhet fick jag så småningom min hälsa åter. För mig var det alltid självklart att medicineringen var ett av de största problemen där jag saknade tillräckligt med T3-hormon, även om det inte var tydligt i alla de blodprov som togs. Både minnet och vikten stabiliserades men även alla andra besvärande biverkningar försvann med optimerad och individanpassad medicin.

”Hypotyreos är mer komplicerat än hur vården beskriver det”

– Jag blev tvungen att själv söka information och kunskap, men även lita på mina signaler från en allt mer värkande kropp. Med alla mina efterforskningar förstod jag snart att Hypotyreos är så mycket mer komplicerat än hur vården beskriver det. Man kan finna flertalet ställen där vården beskriver att Hypotyreos är en lättbehandlad sjukdom, och att TSH är det enda mätvärdet för god medicinering sedan 70-talet. Det man i studier upptäckt då kan verka logiskt men vi är allt för många som erfar att denna logik inte stämmer i alla kroppar.

– Man har inte ändrat behandlingen sedan dess, eller för den delen inte heller verkat ha intresse för mer forskning för att förstå den komplexitet som kan uppstå vid otillräcklig medicinering. Med för mig rätt medicinering där ett tillägg av T3 hormon var nödvändigt vände min hälsa åt rätt håll på endast tre dagar, fortsätter Nadja Öström.

Medicinerade studiedeltagare hade lägre nivå av T3 i blodet

Allt detta blir tydligt i den stora amerikanska studien som publicerades i slutet av 2016, och där forskarna jämförde en rad parametrar hos personer som behandlats med levotyroxin och jämförde med en kontrollgrupp. I studien har forskarna identifierat 9 981 personer med normala TSH-nivåer, baserat på data från en nationell amerikansk hälsoundersökning genomförd mellan 2001 och 2012. Av dessa behandlades 469 personer med levotyroxin.

Förutom nämnda skillnader i allmänt välmående, BMI och behov av antidepressiva och andra läkemedel visade sig gruppen som behandlades med levotyroxin ha 5–10 procent lägre nivå av T3 och 10–15 procent högre nivå av T4 i blodet, i jämförelse med kontrollgruppen. Förhållandet T3/T4 var ungefär 15–20 procent lägre i den behandlade gruppen, trots normala TSH-nivåer.

”Att T4 återställer hälsan för alla med Hypotyreos är felaktigt”

De amerikanska forskarna påpekar att nämnda parametrar inte är specifika markörer för Hypotyreos och att de från sina data inte kan avgöra om skillnaderna mellan grupperna fanns redan innan behandlingen. Men de anser ändå att resultaten starkt utmanar uppfattningen att normal TSH-nivå vid levotyroxin-behandling likställs med ett tillstånd av normal sköldkörtelfunktion.

Nu kommer mer forskning som visar det jag och otroligt många andra som medicinerats med enbart Levaxin erfarit. Jag hoppas att man inte sopar ytterligare ett forskningsresultat under mattan och fortsätter lita blint på det man kom fram till 1970; att T4 normaliserar TSH och därmed återställer hälsan för alla patienter med Hypotyreos. Det är nämligen felaktigt och det är verkligen på tiden att lyfta kunskapen som finns och den erfarenhet vi som drabbats bär på.

Ge våra läkare rätt verktyg för att hjälpa alla

– Det måste bli ett slut på den maktlöshet många upplever hos sina läkare som inte ges möjlighet att erbjuda individanpassad medicinering som resulterar i att många fler kan återfå hälsan och sitt liv för att undvika mer lidande, fler sjukdomar, arbetslöshet och spruckna äktenskap. Vi vill inte bara överleva, vi vill leva. Levaxin fungerade inte på mig och kampen för rätt medicinering har varit en tuff kamp. Ge våra läkare rätt verktyg för att hjälpa alla som precis som jag inte blir friska med den nuvarande standardmedicineringen Levaxin, säger Nadja Öström.

Länk till sammanfattning av artikeln ”Is a Normal TSH Synonymous With ”Euthyroidism” in Levothyroxine Monotherapy?” publicerad i The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2016 Dec;101(12):4964-4973. Epub 2016 Oct 4.

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.