Självskadebeteende? Nu finns specialisthjälp att få

0

Personer med självskadebeteende har länge saknat specialiserad vård. Nu satsar Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska Universitetssjukhuset på den första högspecialiserade självskadeenheten i Sverige. Bland medarbetarna finns bland annat tidigare självskadepatienter.

Den 12 augusti öppnade Sveriges första högspecialiserade vårdenhet för patienter med självskadebeteende. Det är Sahlgrenska Universitetssjukhuset som med stöd av Västra Götalandsregionen har startat den nya enheten, som riktar sig till patienter med allvarliga självskadebeteenden.

Det handlar om personer vars självskadebeteende oftast gränsar till livshotande och där annan psykiatrisk vård inte har hjälpt.

Det har tidigare funnits nationella planer på att skapa tre specialistenheter runtom i Sverige, men när dessa planer inte blev verklighet valde Västra Götalandsregionen att ändå satsa på en högspecialiserad självskadeenhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Även behandling av PTSD

På den nya enheten erbjuds ett intensivt och strukturerat behandlingsprogram. Därutöver kan patienten få ett behandlingsprogram med särskilt fokus på behandling av posttraumatiskt stressyndrom, berättar enhetschefen Nina Pedersen.

– Många av dem som inte blir hjälpta av dagens behandlingsmetoder är svårt traumatiserade. Det finns ofta en rädsla hos vården för att gå in och jobba med trauman då det riskerar sätta igång allvarliga självskadebeteenden.

– Skillnaden med vår enhet är att vi kan erbjuda traumabehandling i en trygg miljö med kompletterande DBT-behandling. Vi har även en hög personaltäthet så att vi kan hantera patienternas reaktioner och ge dem det stöd de behöver, säger hon.

Egen erfarenhet av självskadebeteende

I personalstyrkan finns de som har egen erfarenhet av självskadebeteende, varav Cathrine Hagman Holmen är en. Hennes expertis ligger i de egna erfarenheterna av att leva med självskadebeteende och hon har därmed ett unikt perspektiv och värdefull kunskap.

– Jag ska först och främst finnas där som stöd för patienten och visa att jag har varit i deras situation. Jag trodde aldrig att jag skulle bli fri från mitt självskadebeteende men jag blev räddad tack vare DBT-behandling. Jag kan hjälpa patienterna förstå att det är möjligt att bli frisk och visa vilka vägar man kan gå, säger hon.

Fakta om självskadeenheten:

Enheten kommer att ha tio vårdplatser för patienter med allvarliga självskadebeteende. För att få vård inom enheten krävs en remiss från specialistpsykiatrin inom Västra Götalandsregionen, Jönköpings län, Region Halland eller Värmlands län. Personalgruppen kommer att bestå av vårdenhetschef, vårdenhetsöverläkare, psykologer, kurator, peer support, dietist, fysioterapeut, arbetsterapeut, socialpedagog, sjuksköterskor och skötare. Vården är frivillig och tanken är att patienten ska ha permissioner på helgerna under de tremånadersperioder som behandlingen varar. Vid behov kommer det finnas möjlighet att förlänga behandlingen.

Källa: Pressinformation från Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Västra Götalandsregionen

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.