Ökad användning av cannabis och narkotikaklassade läkemedel

0

Enligt Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning, CAN, har användningen av narkotika i Sverige ökat under 2000-talet. Många källor pekar även på historiskt höga nivåer för problematisk narkotikaanvändning under den senaste femårsperioden.

Detta visar den nya rapporten ”Drogutvecklingen i Sverige 2019” som är en sammanställning av undersökningar och statistiska indikatorer, framtagen av CAN. Rapporten visar även utvecklingen av alkohol- och tobaksanvändning men har fokus på narkotika.

– Uppgångarna rör i synnerhet cannabis och narkotikaklassade läkemedel, berättar Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN samt huvudförfattare till rapporten.

Cannabis ökar mest bland 30-44-åringar

Konsumtion av cannabis är vanligast i åldersgruppen 16–29 år men den största ökningen under 2000-talet har skett bland 30–44-åringar, enligt rapporten. År 2017 hade 9 procent i befolkningen 17–84 år använt narkotika under senaste 12 månaderna, inklusive icke-föreskriven användning av narkotikaklassade läkemedel.

Narkotikaanvändning är mer geografiskt spridd

Före millennieskiftet var användning av narkotika betydligt vanligare i storstadsregioner, i synnerhet Stockholms län.

– Det har successivt skett en utjämning och narkotikaproblemen finns idag både i storstads- och icke storstadsregioner, konstaterar Ulf Guttormsson.

Alkohol och Tobak

Alkoholkonsumtionen har sjunkit i Sverige under de senaste 15 åren och detsamma gäller tobakskonsumtionen, framför allt användande av cigaretter. Bland tonåringar är dagens alkoholkonsumtionsnivåer historiskt låga medan åldersgruppen 65 år och äldre dricker mer än tidigare.

Länk till rapporten och till tabeller

Källa: Pressinformation från CAN

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.