Nytt utvecklingscentrum ska stärka vården av äldre

0

Äldre utgör en växande patientgrupp. Att allt fler av dessa därmed kommer att behöva vård i framtiden gör att geriatriken är en central fråga för hela sjukvården. Med ett nybildat utvecklingscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samlas geriatrisk kompetens för att möta behovet och stärka vården.

– Sköra äldre finns redan i dag på de flesta vårdavdelningar på sjukhuset. Kan vi bättre sprida det geriatriska arbetssättet även utanför geriatrikavdelningarna kommer vi förbättra vården för våra äldre patienter totalt sett, berättar Lena Holmquist Henrikson, överläkare i geriatrik och enhetschef för Geriatriskt utvecklingscentrum som invigdes den 6 februari.

Screening, omvårdnad och mobila team

Sköra äldre kommer att utgöra en allt större del av de patienter som vårdas på sjukhus. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har de senaste åren gjort flera satsningar på äldre patienter i vården, som till exempel nya rutiner för screening och omvårdnad på akutmottagningarna och mobila team för sjukvård i hemmet.

I april 2019 beslutade Sahlgrenska Universitetssjukhuset att bilda ett Geriatriskt utvecklingscentrum för att ytterligare stärka vården och forskningen kring den växande patientgruppen.

Vården stärks genom kunskap

Den 6 februari 2020 är det dags för centrumbildningen att invigas.

– Genom att knyta forskning, utveckling och utbildning om sköra äldre i ett kunskapscentrum vill vi höja kunskapen om patientgruppen på sjukhuset och utveckla nya arbetssätt för att kunna möta det växande behovet inom vården, säger Lena Holmquist Henrikson.

Källa: Pressinformation från Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.