Ny metod för tidig upptäckt av cancer

0

Genom ett enkelt blodprov ska man kunna se om en patient tillhör en högriskgrupp för cancer. Forskare på Danderyds sjukhus har tagit fram den nya metoden som förväntas bidra till tidigare upptäckt av cancersjukdomar.

Tidig diagnos är viktigt för att öka överlevnaden vid cancer. Allt mer intresse riktas därför mot biomarkörer i blodet som en indikation på dold cancer.

Senaste forskningen visar att cancer kan lura våra immunceller till att utsöndra delar av sitt kärninnehåll i blodet (så kallade neutrophil extracellular traps; NETs). NETs upptäcktes först som ett försvar vid svår bakteriell infektion, men man har nu sett att också en bakomliggande cancer kan stimulera till NETs-bildning. NETs bidrar sedan till tumörens växt, spridning och till cancer-associerad blodproppsbildning.

NETs mäts i blodet

– Vi har utvecklat metoder att mäta NETs i blodet, och hittat höga nivåer hos patienter med olika cancerformer, och hos patienter med cancer-associerad blodproppsbildning, berättar läkaren och forskaren Charlotte Thålin, Kliniskt forskningscentrum Norr, Danderyds sjukhus.

– Eftersom förekomsten av NETs i blodet verkar vara en indikator på en underliggande cancersjukdom tror vi att dessa blodmarkörer kan hjälpa oss att identifiera patienter som löper hög risk för en dold sjukdom, fortsätter hon.

10 procent har dold cancer

På Danderyds sjukhus pågår nu två parallella kliniska studier där man erbjuder patienter med ökad risk för en dold cancer, eller som utreds för misstänkt sjukdom, att delta.

– Alla patienter som kommer in till sjukhuset med blodpropp i lungan eller i benet, där forskning visar att ca 10 procent har en dold cancer, erbjuds att delta, berättar Charlotte Thålin. Dessutom erbjuds alla patienter som kommer till vårt nyöppnade Diagnostiskt Centrum att delta.

Vill förkorta tiden till cancerdiagnos

Patienter som kommer till Diagnostiskt Centrum utreds för allvarliga men ospecifika symtom talande för cancersjukdom, eller utredning av misstänkt metastas/dottersvulst.

– Diagnostiskt Centrum startade i slutet av 2017 med syfte att förkorta tiden till cancerdiagnos. Uppdraget är att utreda patienterna inom tre veckor. Den korta utredningstiden är mycket tillfredsställande för både patient, anhöriga och medarbetare, berättar överläkare Viktoria Hjalmar som är ansvarig för Diagnostiskt Centrum.

Blodprov visar om patienten har NETs i kroppen

– Sedan några månader tillbaka inkluderar vi även patienter på Södersjukhuset i studien, berättar Charlotte Thålin, vilket ökar den sociodemografiska spridningen i vårt patientunderlag.

På samma sätt som på Danderyds sjukhus tas ett blodprov på patienter med blodproppar i lungor eller ben, som visar om patienten har NETs i kroppen. Är det så finns det risk för att patienten har någon av de mest vanliga cancersjukdomarna; bröst-, prostata-, mage-tarm- och äggstockscancer.

Tidig diagnos kan förbättra överlevnaden

– Vår ambition är att blodprovet ska kunna tas vid misstänkt cancer i högriskgrupper och initiera en snabb cancerutredning. Där är vi långt ifrån idag, men det skulle kunna bidra till en betydligt tidigare upptäckt av cancer. Studierna genomförs i den kliniska miljö i vilken de studerade biomarkörerna är tänkta att tillämpas, vilket underlättar steget till implementering i rutinsjukvården.

– Vi hoppas att resultaten av våra studier på sikt kan bidra till att korta ned tiden till diagnos och behandling, och på så sätt förbättra vården och överlevnaden för patienter med cancer, säger Charlotte Thålin.

Källa: Pressinformation från Danderyds sjukhus

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.