Ny markör kan upptäcka Alzheimers genom blodprov

0

En metod för att utveckla en ny blodmarkör som kan upptäcka Alzheimers sjukdom genom ett enkelt blodprov har använts av forskare från Lunds universitet. Om metoden godkänns för klinisk användning är målet att tekniken kunna användas som diagnostiskt verktyg inom primärvården.

Till hösten startar Lundaforskarna i samarbete med företaget Roche en studie i primärvården för att testa tekniken. Ett intressant projekt då Alzheimers sjukdom idag diagnosticeras med hjälp av att identifiera ämnet beta-amyloid, antingen i ett ryggvätskeprov eller genom avbildning av hjärnan med PET-kamera.

– Det är metoder som är kostsamma och endast tillgängliga inom specialistvården. Inom forskningen har vi därför länge sökt efter enklare diagnosmetoder, berättar Sebastian Palmqvist, docent på enheten för klinisk minnesforskning vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus, samt huvudförfattare till studien, i en intervju på Lunds universitets nyhetssida.

Blodprov identifierar personer med underliggande Alzheimers

Det man i forskarnas arbete undersökt är om man med ett enkelt blodprov kan identifiera personer hos vilka beta-amyloid har börjat ansamlas i hjärnan, vilket sker hos personer med underliggande Alzheimer. Med en enkel och exakt metod har forskarna kunnat identifiera beta-amyloid i blodet med hög träffsäkerhet.

– Tidigare studier på metoder med blodprov har inte visat några särskilt goda resultat, man kunde bara se små skillnader mellan alzheimerpatienter och friska äldre. Först för något år sedan har man hittat metoder med blodprovsmätning som visar större träffsäkerhet för att avslöja Alzheimers sjukdom.

– Svårigheten än så länge är att dessa andra metoder i nuläget kräver avancerad teknik och inte finns tillgängliga för att använda i klinisk rutin i dag, säger Sebastian Palmqvist.

Kan vara ett viktigt komplement vid screening

Forskarna tror att denna nya blodprovsanalys kan vara ett viktigt komplement när det gäller screening för att hitta personer att inkludera i läkemedelsstudier mot Alzheimers sjukdom, eller för att förbättra diagnostiken inom primärvården vilket kan medföra att fler kan få tillgång till de nuvarande symtomlindrande läkemedlen mot Alzheimer.

Fakta: Resultaten publiceras i JAMA Neurology och bygger på studier av blodanalyser insamlade från 842 personer i Sverige (The Swedish BioFINDER) och 237 i Tyskland. Deltagarna i studien är alzheimerpatienter med demens, friska äldre och personer med lindriga kognitiva svårigheter.

Källa: Lunds universitet

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.