Ny koppling mellan tarmbakterier och fetma

0

Forskare vid Lunds universitet har funnit en ny länk mellan tarmbakterier och fetma. Det handlar om vissa aminosyror i blodet som kan kopplas till både fetma och till tarmbakteriernas sammansättning.

Kunskapen om våra tarmbakterier och tarmflorans betydelse är fortfarande relativt låg då en stor del av forskningen är baserad på djurstudier, vilket inte alltid går att översätta till mänskliga förhållanden. Det är också individuellt band oss människor vad som är en bra tarmflora.

Men att våra tarmbakterier spelar en viktig roll för vår hälsa blir allt mer uppmärksammat. De påverkar vår ämnesomsättning och kan kopplas till såväl fetma som hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes.

Sammansättningen av tarmbakterier viktig

Tidigare studier har visat att personer med typ 2-diabetes, fetma eller hjärt-kärlsjukdomar har varierande förekomst av olika metaboliter, dvs små molekyler eller restprodukter av ämnesomsättningen, i blodet. Syftet med den nya studien var därför att identifiera metaboliter i blodet som kan kopplas till fetma (högt BMI, body mass index) och undersöka om dessa fetmarelaterade metaboliter påverkar sammansättningen av bakteriefloran i tarmen.

– Den största bidragande orsaken till skillnader i BMI var skillnader i nivån av glutamat och BCAA vilket tyder på att metaboliterna och tarmbakterierna samspelar, snarare än att de är oberoende av varandra, berättar Marju Orho-Melander, professor i genetisk epidemiologi vid Lunds universitet.

Avföringsprover och blodanalyser

Forskarna analyserade blod och avföringsprover från 674 deltagare i Malmö Familjestudie (Malmö Offspring Study, MOS). De fann 19 olika metaboliter som kunde kopplas till kroppsvikten, BMI (body mass index), varav glutamat och s.k. BCAA (grenkedjiga- och aromatiska aminosyror) hade den starkaste kopplingen till fetma.

De fann även att de fetmarelaterade metaboliterna hade kopplingar till fyra olika tarmbakterier (Blautia, Dorea och Ruminococcus inom familjen Lachnospiraceae, och SHA 98).

Glutamat starkaste riskfaktorn

Den klart starkaste riskfaktorn för fetma i studien, glutamat, har även i tidigare studier associerats med fetma, och BCAA har i tidigare studier använts för att förutse ett framtida insjuknande i typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Det betyder att framtida studier bör fokusera mer på hur tarmbakteriernas sammansättning kan modifieras för att minska risken för fetma och associerade metabola sjukdomar och hjärt-kärl-sjukdomar.

Fler studier om tarmfloran behövs

– För att komma dit behöver vi först och främst förstå hur en hälsosam, normal tarmflora ser ut, och vilka faktorer som påverkar bakteriesammansättningen. Till detta behöver vi stora populationsstudier som Malmö Familjestudie, och interventionsstudier, säger Marju Orho-Melander

Fakta: Studien har finansierats med hjälp av medel från: Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden, Påhlssons stiftelse, Crafoordska stiftelsen, Ernhold Lundströms stiftelse, Knut and Alice Wallenberg stiftelse, Göran Gustafsson stiftelse, Novo Nordisk Foundation, European Research Council, Diabetesfonden, Skånes universitetssjukhus.

Källa: Pressinformation från Lunds universitet

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.