Mindre risk för demens vid blodförtunnade behandling

0

En ny studie från Danderyds Sjukhus visar att patienter som tar blodförtunnande läkemedel mot förmaksflimmer kan halvera sin risk för såväl stroke som demens.

– Blodförtunnande läkemedel minskar inte bara risken för stroke hos patienter med förmaksflimmer. Vi kan även se en signifikant minskning av risken för demens, säger professor Mårten Rosenqvist vid KIDS, som är ett samarbete mellan Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet.

Bland de 444 106 patienter med förmaksflimmer hade de som tog blodförtunnande läkemedel vid studiens början 29 procent lägre risk för att utveckla demens än patienter som inte hade den behandlingen. När forskarna tittade på vad som hände om patienterna fortsatte att ta läkemedlen fann de en ännu större minskning av risken för demens. Hela 48 procent, nästan en halvering.

Största studien inom området

Forskarna hämtade data från svenska patientregister under perioden 2006 – 2014, och trots att det är retrospektivt, vilket innebär att det inte kan bevisa orsakssamband, tror forskarna att resultaten starkt visar att blodförtunnande läkemedel skyddar mot demens hos patienter med förmaksflimmer.

– För att bevisa detta antagande skulle randomiserade placebokontrollerade studier behövas, men sådana studier kan av etiska skäl inte genomföras. Det är inte möjligt att ge placebo till patienter med förmaksflimmer och sedan vänta på att demens eller stroke att inträffa, menar Leif Friberg och Mårten Rosenqvist, som är ansvariga för forskningen, ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus, KIDS.

Riskfaktorer för demens

Forskarna fann att de starkaste indikatorerna för demens är brist på behandling med blodförtunnande läkemedel för patienter med förmaksflimmer, åldrande, Parkinsons sjukdom och alkoholmissbruk.
De fann också att ju tidigare behandling med blodförtunnande startades efter diagnos av förmaksflimmer, desto större var den skyddande effekten mot demens.

Forskarna ser med oro på att patienter med förmaksflimmer ofta slutar sin behandling för tidigt.

– Om du vet att din sjukdom förstör din hjärna i en långsam men stadig takt och att du kan förhindra det genom att fortsätta behandlingen, tror vi att de flesta patienter inte skulle tveka i det beslutet, menar forskarna.

Fakta om förmaksflimmer:

Förmaksflimmer är en rubbning av hjärtats rytm och den vanligaste formen av arytmi. Förmaksflimmer uppkommer på grund av att hjärtat inte längre styrs av sinusknutan som sitter i höger förmak och fungerar som en takthållare för hjärtat. Tillståndet ökar vid stigande ålder. Ca 12–15 procent av alla 75-åringar har förmaksflimmer.

Källa: Pressinformation från Danderyds sjukhus

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.