Mer fysisk aktivitet i skolan ska ge bättre resultat

0

En rapport från Nordiska ministerrådet har visat att svenska barn är de mest stillasittande i Norden. Bristen på fysisk aktivitet leder till sämre hälsa och därmed skolresultat. Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson välkomnar därför regeringens förslag till en förstärkning av antalet undervisningstimmar i ämnet idrott och hälsa med 100 timmar.

Björn Eriksson konstaterar att tålmodigt och långvarigt opinionsarbete av idrottsrörelsens gräsrötter har gett resultat. Regeringen presenterade den 16 maj också en satsning på ökad fysisk aktivitet i skolan och att idrottsrörelsen samverkar med skolan för att bidra till att alla barn rör sig varje skoldag.

Förslagen är i linje med vad Riksidrottsförbundet (RF) sedan länge förespråkat som åtgärder för att bidra till en mer jämlik hälsa för alla.

Fysisk aktivitet ger ökat välbefinnande

– Vi är glada att regeringen föreslår insatser för ökad fysisk aktivitet för alla barn och är stolta över det förtroende som regeringen visar idrottsrörelsen i förslaget om samverkan med våra distrikt och föreningar. Det är välkomna presenter inför Riksidrottsmötet i Karlstad i helgen, säger Björn Eriksson.

Den samlade forskningen visar att meningsfull fysisk aktivitet som tillvaratar barns och ungas intressen för rörelse leder till ökat välbefinnande, stärkt självförtroende, bättre koncentrationsförmåga, ökad inlärningsförmåga, ökad muskelstyrka, bättre kondition och minskad risk för belastningsskador. Pedagogiskt upplagda rörelseaktiviteter under skoldagen har också visat sig leda till bättre skolresultat.

”Rörelseförståelse är lika viktigt som läsförståelse”

– Beskedet från regeringen idag är mycket glädjande men framför allt viktigt för våra barns hälsa. Fler lektioner i idrott och hälsa samt mer rörelse under skoldagen kommer att bidra till en mer jämlik hälsa och bättre betyg som bonus. Det är bra att fler inser att rörelseförståelse är lika viktigt som läsförståelse, säger Björn Eriksson.

Enligt Riksidrottsförbundet ligger Sverige idag ligger dessutom lägst av alla de nordiska länderna i antalet idrottstimmar i skolan.

– Äntligen ser vi en ändring för att lämna bottenskiktet i tabellen och ge våra barn en bra start livet. Svensk idrott står redo att bidra än mer i det viktiga folkhälsoarbete som nu ligger framför oss, säger Björn Eriksson.

Källa: Riksidrottsförbundet

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.