Sahlgrenska vill bli världsledande med sitt KOL-centrum

0

Enligt WHO kommer KOL snart att vara världens tredje dödligaste sjukdom. Samtidigt har Sahlgrenska Universitetssjukhusets KOL-centrum på tre år blivit oumbärligt för regionens drabbade. Fokus ligger på färre allvarliga försämringar och bättre livskvalitet för patienterna.

– Vården har länge underskattat behovet av vård för den här kroniskt sjuka gruppen. Delvis eftersom KOL är en stigmatiserad sjukdom, starkt förknippad med rökning. Men patienterna är svårt sjuka och har riktigt låg livskvalitet. 2015 bestämde vi oss på sjukhuset för att göra något åt det, berättar Lowie Vanfleteren, överläkare och sektionschef på KOL-centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Personcentrerad vård genom digital lösning

KOL-centrum startade 2016 och har sedan dess behandlat över 1 000 av regionens svåraste patienter. Centrumbildningen möjliggör personcentrerad vård där alla yrkeskategorier samarbetar. Patienterna har möjlighet att träffa kurator, läkare, dietist, fysioterapeut och flera andra professioner, ofta på samma dag – och tack vare en unik digital lösning jobbar alla med en gemensam vårdplan.

– Gamla, multisjuka behöver just den här typen av sammanhållen vård, istället för att behöva åka mellan sjukhuset, vårdcentralen och kuratorn. Vår digitala lösning gör att vi aldrig ens ställer samma fråga till patienten två gånger. Alla i teamet kring patienten har koll, förklarar Lowie Vanfleteren.

Försämringar vid KOL har minskat

I hela Sverige får 31 procent av KOL-patienter minst två allvarliga försämringar, excerbationer, per år. I Västra Götalandsregionen har siffran minskat från 31,5 till 24 på två år, vilket leder till att färre patienter behöver läggas in på sjukhus. Nu ska KOL-centrum utvecklas vidare och Lowie Vanfleteren räknar med att det inom tre år tar plats som ett internationellt expertcentrum där man driver forskning, utveckling och innovation kring KOL och dess behandlingsmöjligheter.

– Som universitetssjukhus har vi fantastiska möjligheter att prova och utveckla olika behandlingsmetoder – här har vi tillgång till allt från palliativ vård till lungtransplantation. Vi kan jobba systematiskt med att matcha rätt patient med rätt behandling. Målet är en kostnadseffektiv vård och samtidigt en förhöjd livskvalitet för svårt sjuka människor.

Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.