Kan influensavacciner skydda äldre och hjärt-kärlsjuka mot hjärtinfarkt?

0

Riskgrupper för hjärt-kärlsjukdom kan löpa väsentligt större risk att drabbas av hjärtinfarkt om de får influensa. Det visar en ny svensk studie med stöd av Hjärt-Lungfonden, som nu uppmanar hjärt-kärlsjuka och äldre personer att vaccinera sig inför influensasäsongen.

Influensavacciner rekommenderas både för att minska risken att dö i förtid och för att inte belasta sjukvården i coronatider.

– Vår studie visar att ju större spridning influensan får, desto fler behöver sjukhusvård för hjärtinfarkt. Alla över 65 år och riskgrupper för hjärt-kärlsjukdom bör därför ta sin spruta – speciellt nu under corona-pandemin. Annan forskning har nämligen visat att risken att dö av covid-19 är dubbelt så stor om man samtidigt har influensa, berättar Ole Fröbert, professor i kardiologi vid Örebro universitet.

Effektiva influensavacciner finns idag

Influensasäsongen beräknas pågå från början av oktober till mitten av maj. Under den av Folkhälsomyndigheten senast sammanfattade säsongen, 2018–2019, registrerades totalt 13 757 laboratorieverifierade fall av influensa i Sverige, med en kulmen från slutet av december till mitten av februari.

Det finns i dag effektiva vacciner mot influensa och personer som fyllt 65 eller har hjärt- eller lungsjukdom rekommenderas att vaccinera sig årligen. Under förra årets säsong, 2019–2020, vaccinerade sig i genomsnitt 53 procent av befolkningen över 65 år i Sverige mot influensa, att jämföra med 46 procent under den första mätperioden 2013–2014.

Urvalet i studien bestod av samtliga 133 562 hjärtinfarktpatienter som registrerades i kvalitetsregistret Swedeheart mellan 2009 och 2016. Forskarna jämförde tidpunkterna då dessa insjuknat med nationella register över antalet verifierade influensafall – och kom fram till att det finns en tydlig koppling mellan influensa och hjärtinfarkt.

Viktigt att dämpa trycket på vården

Nu inväntas resultatet av den hittills största studien i världen om influensavacciner och dess skyddande effekter mot nya hjärt-kärlhändelser efter akut hjärtinfarkt. I studien, som även den leds av Ole Fröbert och har stöd av Hjärt-Lungfonden, lottades 2 500 patienter med hjärtinfarkt till antingen influensavaccin eller koksalt. På längre sikt är förhoppningen att det relativt billiga influensavaccinet ska kunna bli en rekommenderad behandling vid hjärt-kärlsjukdom.

– En hjärtinfarkt kan vara dödlig och Ole Fröberts forskning signalerar att vi antagligen på ett mycket enkelt sätt kan rädda liv. Låt oss alla hjälpas åt att uppmana riskpersoner i vår närhet att vaccinera sig mot influensa, dels för att minska risken för lidande och förtida död, men också för att det är viktigt att i coronatider dämpa trycket på sjukvårdssystemet, konstaterar Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Källa: Pressinformation från Hjärt-Lungfonden

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.