Hopp om bättre behandling vid hjärtsvikt

0

Allt fler som drabbas av hjärt-kärlsjukdom räddas till livet. Men hjärtsvikt trotsar den positiva utvecklingen genom att orsaka lika många dödsfall idag som för 15 år sedan enligt Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport. Men en ny studie ger stora förhoppningar om att kunna hjälpa den drabbade bättre.

– En kvarts miljon människor lider av hjärtsvikt och 3500 dör varje år. Det faktum att ingen har lyckats minska dödstalen på 15 år ställer forskningen inför stora utmaningar, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärtpumpar ersätter läkemedel vid hjärtsvikt

Göran Dellgren, sektionschef för Transplantationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, leder en stor studie vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset som tilldelades Hjärt-Lungfondens stora anslag 2017. Han ska ta reda på om permanenta hjärtpumpar kan ersätta konventionell läkemedelsbehandling vid svår hjärtsvikt. Samtliga universitetssjukhus i Sverige samarbetar kring studien.

– Vi vill ta reda på om patienter med svår svikt och som är för sköra för en transplantation kan leva längre och med bättre livskvalitet om de i stället får en pump inopererad. Vi söker just nu fler patienter och hoppas kunna studera 140 deltagare under två år, säger Göran Dellgren, som är.

Ytterst få som erbjuds permanent hjärtpump idag

Hjärtpumpar opereras i dag endast in hos hjärtsviktspatienter som väntar på en hjärttransplantation. Samtidigt är bristen på donatorhjärtan enorm. Endast cirka 60 hjärttransplantationer genomförs i Sverige i varje år. Därför är det ytterst få som erbjuds hjärtpumpen. De patienter som inte kan få ett nytt hjärta behandlas med läkemedel och de utgör den absoluta majoriteten av alla med svår hjärtsvikt.

I Göran Dellgrens studie lottas hälften av patienterna till hjärtpump och hälften till konventionell behandling. Efter cirka två år kommer man att kunna fastställa om hjärtpumpar fungerar bättre än den traditionella behandlingen vid svår hjärtsvikt, för de som inte har transplantation som alternativ.

Kurvan kan äntligen vända för personer med svår hjärtsvikt

– Om pumpen som Göran Dellgren forskar på visar sig komplettera transplantationerna, skulle kurvan äntligen vända upp. Långt fler patienter skulle kunna räddas till livet och få tid att leva, säger Kristina Sparreljung.

Fakta: Studien bedrivs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Umeå Universitetssjukhus, Uppsala Universitetssjukhus, Skåne Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Linköping Universitetssjukhus.

Källa: Hjärt-Lungfonden

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.