Halverad risk för operation vid ulcerös kolit

0

Den inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit har ökat kraftigt enligt studier. Samtidigt har antalet patienter som behöver operera bort tjocktarmen till följd av sjukdomen halverats på senare år. Enligt forskning inom Region Örebro län har förbättrad medicinering bidragit till nedgången.

Under perioden 1963-2010 ökade förekomsten av ulcerös kolit tiofaldigt i Örebro.

– Nya studier är nödvändiga för att ta reda på orsaken till den observerade ökningen men ökande köttkonsumtion i samhället kan ha bidragit, säger Carl Eriksson, specialistläkare på medicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och tidigare doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet.

Ny typ av läkemedel vid ulcerös kolit

Inflammatorisk tarmsjukdom behandlas huvudsakligen med mediciner som dämpar inflammation och symtom. Trots det behöver en del patienter opereras. Det kan vara patienter som inte svarat på medicinsk behandling, utvecklat biverkningar eller vid sjukdomskomplikationer.

En viktig orsak till den kraftiga minskningen av operationer är ökad användning av så kallade thiopurinläkemedel som introducerades på 1980-talet.

– Vi har också sett att en ny typ av läkemedel, vedolizumab som hämmar vandring av vita blodkroppar från blodbanan till tarmen verkar vara säkert och effektivt att använda i svensk rutinsjukvård. Jag har undersökt alla patienter i Sverige som startat behandling med vedolizumab under perioden 2014 till 2015, säger Carl Eriksson.

Blodbrist är en vanlig komplikation

Carl Eriksson visar i sin avhandling att blodbrist är en vanlig komplikation vid inflammatorisk tarmsjukdom. Patienter med Crohns sjukdom verkar ha större risk att drabbas.

– Trots att personer med ulcerös kolit oftare har blod i avföringen visar min forskning att blodbrist är vanligare vid Crohns sjukdom. Det är också svårare att komma till rätta med blodbristen vid Crohns sjukdom. En tänkbar förklaring är försämrat järnupptag till följd av inflammation, avslutar Carl Eriksson.

Fakta:

Inflammatorisk tarmsjukdom utgörs av ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Sjukdomarna kännetecknas av inflammation i tarmslemhinnan och medför symptom som ont i magen, diarré och blod i avföringen. Huvudsakligen behandlas både ulcerös kolit och Crohns sjukdom medicinskt, dock är det vanligt att patienter behöver opereras vid till exempel bristande svar på mediciner, biverkningar eller till följd av komplikationer.

Källa: Universitetssjukhuset Örebro

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.