Hälso- och sjukvårdpersonal får stöd under coronapandemin

0

KRISSTÖD – Att arbeta under extrem stress är ett häfte som innehåller vetenskapligt baserade råd om vad som hjälper inför, under och efter en svår händelse. Häftet ska stötta hälso- och sjukvårdspersonal i tuffa tider som den pågående coronapandemin och har tagits fram ideellt av krisexperten Sara Johansson i samarbete med Emma Holmgren, Parus förlag.

Sara Johansson är beteendevetare med stor praktisk erfarenhet av att arbeta i fält vid katastrofer och epidemiska utbrott. Hon tycker att man ofta glömmer bort att ta hand om personalen under och efter svåra händelser. Att hon är en av de främsta experterna inom krisstöd blev tydligt när inkorgen på mejlen började fyllas av oroliga frågor från såväl narkosläkare som undersköterskor i samband med spridningen av coronapandemin.

Då väcktes idén hos Sara om att skapa ett häfte med krisstöd till personal och chefer inom omsorg, hälso- och sjukvård.

Ska underlätta för personal under coronapandemin

– Häftet är framtaget för att underlätta för personal inom omsorg, hälso- och sjukvård, berättar Sara och fortsätter:

Sara Johansson. Fotograf: Mia Carlsson

“Man är inte är en sämre sjuksköterska, läkare eller kurator för att man själv påverkas, oroas eller känner sig rädd. Det är högst mänskliga reaktioner som de allra flesta upplever, av och till, vid en mer extrem händelse. Ett visst mått av oro hjälper oss att rusta inför det som kan komma.”

När Emma Holmgren på Parus förlag fick reda på att Sara Johansson arbetade ideellt med texten kändes det självklart att hjälpa till.

Handfasta, lättillgängliga råd

– Jag har tidigare arbetat många år som undersköterska och enhetschef inom äldreomsorgen, och kan bara ana vilka utmaningar de står inför nu.

– Att få handfasta, lättillgängliga råd för att kunna stötta både omsorgstagare, anhöriga och personal tror jag ger trygghet i den här situationen, konstaterar Emma som står bakom häftets redigering och formgivning.

Fakta om KRISSTÖD – Att arbeta under extrem stress:

Råden riktar sig till exempel till läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer och kuratorer, samt alla som har ansvar för personal. Sjukhusets och kommunens krisgrupper är andra självklara målgrupper. Personal inom omsorg av personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg och hemtjänst kan också ha stor nytta av råden.

Givetvis kan även andra arbetsplatser eller verksamheter som drabbas av påfrestning ha nytta av informationen. Likaså anhöriga till de som nämnts, för ökad förståelse.

För mer information se häftet som finns att ladda ner i sin helhet HÄR

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.