Glutenmängd påverkar risken för celiaki

0

Mängden gluten inverkar sannolikt på risken att utveckla celiaki. Det visar en färsk långtidsstudie från Lunds universitet, där barn från flera länder ingår.

Enligt pressinformation från Lunds universitet är studien av observationstyp, och påvisar därför inte orsakssamband, men den är den hittills mest omfattande i sitt slag. Resultaten presenteras i den ansedda i tidskriften JAMA.

Barn med förhöjd risk för celiaki

Totalt innefattar studien drygt 6 600 barn med förhöjd risk att utveckla celiaki, som följts från födseln fram till femårsdagen. Barnen kommer från Sverige, Finland, Tyskland samt USA och deltar i forskningsprojektet TEDDY.

– Det finns i studien en tydlig koppling mellan mängden gluten som barnen får i sig och risken att utveckla celiaki eller förstadium till celiaki. Detta bekräftar våra tidigare fynd gjorda på svenska barn, berättar Daniel Agardh, docent vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö samt ansvarig för studien.

Tidigare fynd är en del av en mindre pilotstudie från samma forskargrupp som presenterades 2016. I den deltog endast svenska barn med förhöjd risk för celiaki och uppföljningstiden var kortare.

Störst risk i tidig ålder

Den senaste studiens resultat indikerar även att risken att utveckla förstadium eller sjukdom var som högst vid 2–3 års ålder hos barn med förhöjd risk att utveckla celiaki. Riskökningen kunde noteras redan vid små mängder gluten, två gram i dagligt intag, som motsvarar en skiva vitt bröd.

– Ett dagligt glutenintag över 2 gram vid 2 års ålder var associerat med en 75 procent ökad risk att utveckla celiaki. Detta jämfört med barn som åt mindre än 2 gram gluten. Men att fastställa en gräns är en utmaning eftersom glutenintaget varierar och ökar under de första levnadsåren, berättar Carin Andrén Aronsson, huvudförfattare till artikeln och dietist vid Lunds universitet.

Fakta: Studien är baserad på det totala intaget av gluten. Nästa steg är att undersöka vilka livsmedelsgrupper, där gluten ingår, som har större betydelse än andra för utvecklingen av celiaki.

Källa: Pressinformation från Lunds universitet

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.