Genombrott i forskning om typ 1-diabetes

0

Ett vaccin kan förlänga insulinproduktionen för personer som nyligen fått typ 1-diabetes, när det ges direkt i lymfkörtel. Det har Barndiabetesfonden i samarbete med diabetesbolaget Diamyd Medical kommit fram till genom en studie bland ett hundratal personer med typ 1-diabetes från fyra olika länder.

Johnny Ludvigsson är grundare av Barndiabetesfonden, professor vid Linköpings universitet och huvudprövare för studien. Han menar att man tillsammans med Diamyd Medical har nått ett massivt framsteg inom typ 1-diabetesforskningen.

Det är vaccinet GAD-alum (Diamyd), som injicerats tre gånger direkt i lymfkörtel, som visat sig kunna förlänga insulinproduktionen för människor som nyligen fått typ 1-diabetes. Viss egenproduktion av insulin bidrar avsevärt till en stabiliserad reglering av blodsockret hos personer med typ 1-diabetes. Dessutom är detta kopplat till en minskad risk för både akuta och sena komplikationer.

God effekt hos patienter med typ 1-diabetes

– Vi har lyckats stoppa upp den process som leder till att den egna kvarvarande förmågan att bilda insulin minskar. Vi får denna goda effekt hos den halva av patienter med typ 1-diabetes som har en viss vävnadstyp. Behandlingen har inga biverkningar och är enkel för patienten och sjukvården, berättar Johnny Ludvigsson.

Studien visar alltså att det nya vaccinet kan hjälpa patienter bevara insulinproduktionen. Resultaten visar att hälften av patienterna som fått vaccinet i kombination med vitamin D har kunnat bevara insulinproduktion i 15 månader efter att de drabbats av typ 1-diabetes.

Barndiabetesfonden är den största svenska finansiären av typ 1-diabetesforskning och har tack vare månadsgivare, företag, föreningar och andra gåvor kunnat bidra till forskningsprojektet.

Sjukdomsprocessen är påverkbar hos redan insjuknade

– Barndiabetesfondens anslag har varit av grundläggande betydelse, närmast en förutsättning, för att dessa studier skulle kunna genomföras. Den här studien visar imponerande resultat och kan innebära stora framsteg inom forskningen, konstaterar Johnny Ludvigsson.

Malin Flodström Tullberg på Karolinska institutet i Huddinge är professor i typ 1-diabetes och hon instämmer att resultaten är enastående.

– Detta är en fantastisk nyhet som visar att det går att påverka sjukdomen typ 1-diabetes även efter sjukdomsdebut. Detta är ett genombrott som visar att sjukdomsprocessen är påverkbar även hos dem som redan insjuknat och att satsningar på denna allvarliga och alltför vanliga sjukdom ger resultat, konstaterar hon.

Möjligt att besegra typ 1-diabetes

Barndiabetesfondens generalsekreterare Åsa Soelberg menar att studien ger hopp om att kunna hitta ett botemedel.

– Nu blir det tydligt vad forskningen kan bidra med. Plötsligt känns vår vision att besegra typ 1-diabetes till 2040 faktiskt möjligt att uppnå. Men vi har en lång resa kvar. Med ett större stöd till den viktiga forskningen hoppas Barndiabetesfonden kunna bidra till fler viktiga framsteg inom forskningen, säger hon.

Johnny Ludvigsson hoppas att vaccinet kommer kunna tillämpas på patienter inom en snar framtid.

– Närmast kommer vi att göra en ännu större studie, så kallad fas tre, som krävs för att läkemedlet ska komma ut på marknaden. Sedan kommer vi att göra fler studier för att försöka förbättra effekten ytterligare, avslutar han.

Om Barndiabetesfonden:

Fondens beskyddare är H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Barndiabetesfonden grundades 1989 av professor Johnny Ludvigsson. Fonden har 90-konto och är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Barndiabetesfonden stödjer forskningen inom typ 1 diabetes och är idag Sveriges största finansiär av forskning om typ 1 diabetes. Förutom insamling till forskning så driver vi projekt som syftar till att ge hjälp och stöd till drabbade barn, ungdomar och deras familjer.

Källa: Barndiabetesfonden

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.