Fysisk aktivitet på recept

0

En majoritet av den svenska befolkningen är inte tillräckligt fysiskt aktiv. Men enligt den första systematiska översikten av forskningen om den svenska modellen FaR, fysisk aktivitet på recept, är metoden ett effektivt sätt att ändra på detta.

Forskningen har utförts av HTA-centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och grunden är att så mycket som två tredjedelar av göteborgarna i medelåldern bedömdes röra på sig för lite. Brist på fysisk aktivitet rankas också av WHO som den fjärde viktigaste riskfaktorn för hälsa globalt.

Hjälp att hitta lämplig fysisk aktivitet

– Metoder för att öka den fysiska aktivitetsnivån i befolkningen och för patienter är därför eftersökta, men bevis för att sådana metoder är effektiva har saknats, säger Mats Börjesson, överläkare i kardiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och professor i idrottsfysiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

2001 infördes den svenska modellen FaR, Fysisk aktivitet på recept. Genom FaR får patienten en individuell bedömning och hjälp att hitta en lämplig fysisk aktivitet. I samarbete med enheter utanför sjukvården kan patienten sedan få träning och systematisk uppföljning.

Men är FaR en effektiv metod? Det har tidigare inte funnits en samlad bild men nu har HTA-centrum, som regelbundet ger ut rapporter om aktuella metoder och behandlingsformer, publicerat en rapport.

FaR-metoden ökar aktivitetsnivån

– I denna HTA-analys genomfördes den första systematiska översikten av den svenska FaR-modellen. Analysen omfattade nio studier, varav sju var randomiserade, kontrollerade studier, berättar Christina Bergh, professor och chef på HTA-centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Huvudresultatet är att den svenska FaR-metoden ökar den fysiska aktivitetsnivån hos patienter som är inte är tillräckligt fysiskt aktiva.

– Det finns dock inte lika många studier som visar kopplingen mellan fysisk aktivitet på recept och hur förskrivningen påverkar variabler som blodtryck, blodfetter och sockerbalans. Men att fysisk aktivitet i sig har en positiv inverkan på dessa variabler är klarlagt i andra studier, säger Christina Bergh.

Evidensbaserad metod

De unika resultaten i HTA-rapporten visar att FaR kan användas inom hälso- och sjukvården som en evidensbaserad metod för att öka fysisk aktivitet hos patienter som är i behov av detta, konstaterar Mats Börjesson.

– Den svenska FaR-metoden skiljer sig från andra FaR-liknande metoder som prövats internationellt, med blandad framgång, genom att den är mer personcentrerad och individuell med sikte på levnadsvaneförändring på sikt. EU har också nyligen förordat den svenska FaR-modellen som förebild för arbetet i 14 länder inom Europa för att öka fysiska aktivitetsnivån hos patienter, säger han.

Fakta:

HTA står Health Technology Assessment, utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvården. HTA är ett vetenskapligt baserat beslutsunderlag i formen av ett antal frågor, inkluderande en systematisk litteraturöversikt. HTA-centrum är en regional enhet placerad vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset dit sjukvårdens verksamheter kan vända sig med frågor de önskar få studerade.

Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.