Frukt och grönsaker – extra viktigt för barn med astma

0

Barn med astma som äter en kost rik på antioxidanter, som frukt och grönsaker, uppvisar bättre lungfunktion i tonåren. Det visar ny forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden. 160 000 barn och ungdomar beräknas ha astma i Sverige och Hjärt-Lungfonden vill nu tillsammans med forskare betona betydelsen för alla barn och ungdomar att äta rätt.

– Medvetenheten om att nedsatt lungfunktion i skolåldern kan medföra lungproblem i vuxen ålder har ökat under senare år. Vi ville därför studera vilka faktorer som kan påverka lungfunktionen hos barn och unga, berättar Anna Bergström, docent i epidemiologi vid institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

I den aktuella studien undersökte sambandet mellan intag av kost rik på antioxidanter och utvecklingen av barns lungfunktion. Forskarna har följt 2 300 barn från åtta års ålder fram tills dess att de har fyllt sexton år.

Effekt på lungfunktion hos barn med astma

Effekten av antioxidanter i maten uppskattades med så kallad antioxidantkapacitet (TAC), ett mått som visar den sammanslagna effekten av alla antioxidanter i kosten och tar hänsyn till eventuella synergieffekter mellan olika ämnen.

Kopplingen mellan antioxidantrik mat och utveckling av god lungfunktion påvisades endast hos barn med astma. Varför effekten inte påvisats hos barn utan astma vet inte forskarna än. Men eftersom astma är en inflammatorisk sjukdom som belastar kroppen, så är en teori att kroppen på grund av denna belastning behöver mer antioxidanter.

Forskningsresultatet innehåller oavsett detta ett viktigt budskap till alla småbarnsföräldrar.

Med eller utan astma – ät frukt och grönsaker

– Att utvecklingen av lungfunktionen hos barn med astma gynnas av antioxidantrika livsmedel ger ett viktigt barnperspektiv. Idag äter till exempel bara ett av fem barn i elvaårsåldern frukt eller grönt mer än en gång per dag. Vi vill därför passa på att uppmana Sveriges alla föräldrar att uppmuntra sina barn, både med och utan astma, att äta frukt och grönt, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Nästa steg för Anna Bergström och hennes forskarteam är att titta på hur maten påverkar lungfunktionen på längre sikt, upp till 24 års ålder.

Fakta: För vuxna och barn över tio år är det enligt Livsmedelsverket bra att äta minst 500 gram frukt och grönt varje dag. Det motsvarar till exempel två generösa nävar grönsaker, rotfrukter, baljväxter och två frukter. För barn 4 – 10 år är rekommendationen 400 gram per dag.

Källa: Hjärt-Lungfonden

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.