Fortsatt växande brist på sjuksköterskor

0

”Vi har länge påtalat bristen på specialistsjuksköterskor och föreslagit lösningar. Nu lyfter SCB att det även är brist på sjuksköterskor utan specialistutbildning. Villkoren för våra medlemmar måste omedelbart förbättras.” Det konstaterar Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro i ett uttalande om de brister som SCB:s siffror visar kring den nuvarande situationen inom vården.

Enligt Vårdförbundet uppger arbetsgivare över hela landet stor brist på specialistsjuksköterskor, men även brist på legitimerade sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker.

– Våra yrken är attraktiva. Många söker till utbildningarna. Men löner, arbetstider och karriärutveckling måste moderniseras och bli bättre för våra medlemmar, säger Sineva Ribeiro, som också konstaterar att bristen idag leder till att operationer skjuts upp, vårdplatser hålls stängda och vårdköerna växer.

Enligt SCB:s är det extra stor brist på specialistsjuksköterskor inom anestesi, operation och intensivvård. Men det fattas specialister på alla områden. Ett exempel är distriktssköterskor där 74 procent av arbetsgivarna uppger att de har brist.

På Vårdförbundet frågar man sig om regeringens satsning på nya utbildningsplatser räcker. Enligt Universitetskanslersämbetet, UKÄ, är behovet omkring 3 000 nya specialistsjuksköterskor årligen. Därför bedömer man att det trots fler utbildningsplatser kommer att dröja många år innan tillgången matchar behoven.

Statistiken visar också att det 2009 bara var några få procent av arbetsgivarna som uppgav brist på grundutbildade sjuksköterskor – i dag anger nästan 80 procent en sådan brist. När det gäller biomedicinska analytiker saknar ungefär hälften av arbetsgivarna personal. Drygt två tredjedelar av arbetsgivarna uppger också att det är mycket svårt att rekrytera barnmorskor, enligt SCB.

Källa: Pressmeddelande från Vårdförbundet

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.