”Fler sjuksköterskor måste specialistutbilda sig”

0

Socialstyrelsen har gjort en enkät bland landstingen som visar en alarmerande och ökande brist på sjuksköterskor under de senaste fem åren. 14 landsting uppger också brist på barnmorskor och samtliga landsting har brist på legitimerade sjuksköterskor. Brist på specialistutbildade sjuksköterskor råder dessutom inom i stort sett alla områden och i de flesta landsting, enligt enkäten.

– Det är även stor brist på biomedicinska analytiker, även om de inte nämns i rapporten. Runtom i landet konverteras tjänster därför att det inte går att få tag i biomedicinska analytiker. Fler måste utbildas, kommenterar Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro, och fortsätter:

– Utan analys, ingen diagnos. Det är de biomedicinska analytikernas analyser som ligger till grund för läkarnas diagnoser.

Andelen specialistsjuksköterskor har minskat med 20 procent under en 20-årsperiod. Mellan 2008 och 2013 fortsatte antalet att minska med sex procent. Störst minskning var det på sjuksköterskor specialiserade inom kirurgi och internmedicin med minus 51 procent, samt inom psykiatri med en minskning på 11 procent.

– Vi behöver införa akademisk specialisttjänstgöring (AST), det vill säga möjligheten att specialistutbilda sig med full lön inom ramen för anställningen, säger Sineva Ribeiro.

Antalet legitimerade sjuksköterskor har ökat marginellt med en procent under perioden. Antalet barnmorskor ökade med tre procent samtidigt som läkare ökade med tio procent. Siffrorna kommer från Socialstyrelsens årliga nationella planeringsstöd. Trenderna är inte nya, myndigheten har under flera år pekat på problemet med att specialistsjuksköterskorna blir allt färre. Efter ett beslut från regeringen har antalet utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor, barnmorskor och sjuksköterskor ökat.

Vårdförbundet menar dock att det också behövs bra villkor för att locka och behålla personalen inom vården som kan ge en god och säker hälso- och sjukvård till patienterna.

Källa: Pressmeddelande från Vårdförbundet

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.