Fler behöver donera organ

0

”Det är bara en av sex personer i Sverige som har meddelat sin vilja att donera organ till donationsregistret. I Västra Götaland har vi flest donatorer i landet men jag vet att vi kan mycket bättre”. Det konstaterade Pia Löwhagen Hendén, regionalt donationsansvarig läkare i Västra Götaland, i samband med den årliga Donationsveckan som utspelade sig i början av denna månad.

Fler än någonsin väntar på ett nytt organ men de flesta människor har inte aktivt tagit ställning till donation. Sedan Donationsveckan genomfördes första gången 2010 syns en tydlig ökning av antalet anmälningar till donationsregistret då veckan pågår. Under fjolårets vecka inkom 12 439 anmälningar, vilket kan jämföras med 400–1 000 anmälningar under en “vanlig” vecka.

Ett livräddande ingrepp

Donationsveckan syftar till att fler ska ta aktiv ställning. Regeringen arbetar samtidigt för att regelverk och rutiner ska göra att fler får möjlighet att donera. För de som väntar på lever, lungor och hjärta är transplantationen ett livräddande ingrepp – under 2018 avled 38 personer i väntan på ett nytt organ. Totalt var det 182 organdonatorer som tillsammans donerade 640 organ i Sverige under förra året. Det vanligaste organet var njure, följt av lever, lungor och hjärta.

Ju fler som gör sin vilja känd till donationsregistret eller sina anhöriga, desto bättre, menar Pia Löwhagen Hendén, som också påpekar att sjukvården har ett eget arbete att göra för att identifiera fler donatorer. Organdonation kan bara genomföras efter att en person har avlidit och dödförklarats på en intensivvårdsavdelning.

– Det finns många utmaningar men en av de viktigaste är att intensivvården måste identifiera alla som är möjliga personer att donera organ. När organdonation blir aktuellt är det ofta i samband med en tragedi i någon form och det kan vara svårt att samtala med de närstående i sådana stunder. Då underlättar det mycket om patientens vilja är känd sedan tidigare.

Fler personer än tidigare kan donera organ

Pia Löwhagen Hendén tror att regeringens donationsutredning kommer att leda till tydligare juridik om vad som gäller när en patients liv inte längre går att rädda. Sahlgrenska Universitetssjukhuset deltog också under 2018 i ett pilotprojekt med så kallad DCD-metodik. Testet var framgångsrikt och ska nu permanentas på sex sjukhus till att börja med.

– Tidigare kunde avlidna patienter bara donera organ om de avled under pågående respiratorbehandling. Med det nya förfarandet kan patienter ibland donera utan att respiratorbehandling pågår, vilket kommer att öka antalet personer som får möjlighet att donera organ.

Källa: Pressinformation från Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Västra Götalandsregionen

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.