”Ensamkommande flyktingbarns vårdbehov negligeras”

0

”Vi känner stor oro över det som framkommit i samtal med barnen och det vi själva har kunnat notera vid våra besök”. Det säger barnombudsman Fredrik Malmberg efter att ha konstaterat att ensamkommande flyktingbarn som vistas på transitboenden inte får hälso- och sjukvård vid allvarliga akuta och långvariga besvär.

Barnombudsmannen har nyligen kallat Socialstyrelsen, Migrationsverket, Folkhälsomyndigheten och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) till dialog för att diskutera nödvändiga åtgärder. Även Sveriges kommuner och landsting (SKL) har fått en inbjudan till mötet som äger rum den 27 november. Bakgrunden är att Barnombudsmannen under de senaste veckorna har besökt boenden i flera ankomstkommuner för ensamkommande asylsökande barn.

Myndighetens medarbetare har talat med omkring 270 barn som väntar på att registreras som asylsökande och få plats i en anvisningskommun.

– Det finns allvarliga brister i mottagandet. Många barn har tillbringat veckor och till och med flera månader i boenden som är avsedda för kort tid. Särskilt anmärkningsvärt är att många barn har vårdbehov som negligeras. Det är också vanligt att personalen på boendena säger till barnen att de inte har rätt till sjukvård förrän de kommer till en anvisningskommun, berättar Fredrik Malmberg.

Enligt Barnombudsmannen har barnläkare också hört av sig och berättat om liknande brister. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, (artikel 24) gäller att ”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering. Konventionsstaterna ska sträva efter att säkerställa att inget barn är berövat sin rätt att ha tillgång till sådan hälso- och sjukvård.”

I regeringens senaste rapport till FN:s barnrättskommitté som regelbundet granskar hur Sverige lever upp till sina åtaganden enligt barnkonventionen står att läsa: ”Asylsökande barn har samma rätt till gratis hälso- och sjukvård och skolgång som alla barn i Sverige. Även gömda barn har samma rätt till hälso- och sjukvård”.

– Jag vill veta vilka åtgärder som myndigheterna och SKL kan vidta, både på kort och på lång sikt. Detta för att säkerställa att barnkonventionen och rätten till sjukvård efterlevs för ensamkommande asylsökande barn i ankomstkommunerna, säger Fredrik Malmberg.

Fakta: Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.