Depression och ångest finns i alla kulturer

0

Andreas Rochester är specialist inom psykiatri med egen mottagning på Gran Canaria. Han berättar att psykiatriska besvär som depression och ångestsyndrom är något han ofta ställs inför samtidigt som sjukdomar relaterade till stress inte förekommer lika frekvent i Spanien som i Sverige.

Andreas läste medicin vid Lunds universitet och var tidigt inriktad på psykiatri. Han valde mellan psykologi och psykiatri under en tid men bestämde sig för att bli läkare och sedan specialisera sig på det sistnämnda då psykiatrin låg honom varmast om hjärtat. Efter avslutad ST-tjänst på St. Görans sjukhus i Stockholm sökte han sig till Spanien.

– Det stämmer. Min fru är från Spanien så det var naturligt att söka sig hit. Jag arbetade som överläkare på ett privat sjukhus här på Gran Canaria i några år och valde sedan att starta en egen privat mottagning, bland annat eftersom det underlättar för mig att kombinera olika jobb, berättar han.

Medicinsk ledsagare för SOS International

Sedan dess driver Andreas sin egen privatmottagning men han arbetar också för ett psykiatriskt centrum samt även för SOS International där han fungerar som så kallad ledsagarläkare.

– Mitt arbete på SOS International innebär att jag hjälper till med hemtransport av skandinaviska personer som insjuknat under resa i olika delar av världen. Det är personer som exempelvis blivit svårt deprimerade eller psykotiska under sin vistelse utomlands och som blir inlagda på plats. Dessa patienter kan eller får inte flyga hem själva så då följer jag med dem på resan som medicinsk ledsagare och allmänt stöd, förklarar Andreas.

Depression och ångest är vanligast

Störst tid lägger Andreas dock på sin egna, privata mottagning på Gran Canaria. Trots att ön är välbesökt av turister så är det framförallt spanjorer som kommer till honom för behandling och rådgivning.

– Ja, de flesta turister stannar i en till två veckor och då väljer man oftast inte att inleda en sådan här typ av behandling förrän man kommer hem. Men det finns förstås skandinaver som stannar längre över vintern precis som amerikaner och engelsmän men huvuddelen av de som kommer till mig är spanjorer. Jag har dock fördelen att kunna kommunicera med mina patienter på såväl de skandinaviska språken som spanska och engelska vilket är nödvändigt även i mitt arbete för SOS International.

Depression och ångestsyndrom är de stora grupperna bland psykiatriska besvär som Andreas ställs inför. Här är såväl symptom som behandling likartad oavsett vilken kultur man kommer ifrån, berättar han.

Stress och diagnoser som utmattningssyndrom

Psykiska sjukdomar som depression och ångestsyndrom tar inte hänsyn till väder och andra förutsättningar även om familjen involverar sig mer i behandlingen i Spanien jämfört med Sverige. Däremot pratar man inte lika frekvent om stress och diagnoser som utmattningssyndrom i Spanien, även om det givetvis förekommer. Hur man ser på stress kan också vara subjektivt och varierar därför mellan olika kulturer.

– En annan anledning är också att det fungerar så i Spanien att jag inte kan sjukskriva mina patienter. Detta är helt och hållet offentligt hanterat här vilket egentligen är en fördel både för mig och mina patienter på så sätt att man söker sig hit helt och hållet med fokus på att prata om och få hjälp med sin sjukdom och att jag själv inte behöver fokusera på intyg och annat pappersarbete.

Många väntar för länge med att söka hjälp vid depression

De stora utmaningarna för såväl Andreas som specialist som de personer som drabbas av psykisk sjukdom är att man många gånger väntar för länge med att söka hjälp.

– Ja, och dessutom att en del nöjer sig med en ”suboptimal hjälp”, dvs. accepterar att bara bli lite bättre. Tar man depression som exempel så är det en smygande sjukdom som man glider in i under flera månader. Risken är då att man går runt för länge i det mentala grådasket och inte söker hjälp förrän det gått så långt att man drabbats av en djup depression. Då har man lidit mycket i onödan och alla omkring en dras ju in i det här också, såsom anhöriga och arbetskamrater.

– Behandlingen är heller inte speciellt komplicerad, har få biverkningar och är oftast effektiv så det känns onödigt med förlorad tid och onödigt långt lidande, säger Andreas.

Diagnos efter första samtalet

Processen när man träffar Andreas handlar mycket om att personen berättar om sin situation och sina symptom och redan efter första samtalet får man en diagnos.

Även behandling sätts in efter första samtalet och här kan man säga att det finns fyra alternativ. Behandlingen kan bestå av enbart läkemedel, enbart psykoterapi eller en kombination av båda. Det fjärde alternativet är att patienten kan välja avvakta och föröka jobba med problemet själv. Något som dock kan ta lång tid och medför risken att inte bli av med problemet alls, eller att det förvärras.

– Om behandlingen enbart består av läkemedel så är återbesöksfrekvensen normalt en månad medan det blir tätare besök i de fall psykoterapi behövs, framförallt i början. I dessa fall handlar det om en gång i veckan eller varannan vecka, förklarar Andreas.

Mycket påverkar förutom stress

Att psykisk ohälsa tycks öka i världen precis som fokus på problemet är något som Andreas bekräftar och har många tankar kring. Som många andra tror han att stress är en faktor men de också finns en rad andra aspekter.

– Ja, jag upplever att problemen ökar även här i Spanien och i världen pratas det mer om psykiatri idag. Många pratar om depression och ångest och att de ökar beror förstås delvis på stress. Samtidigt tror jag inte att vi är mer stressade nu än tidigare, i alla fall inte objektivt sett. Stress handlar inte bara om att jobba hårt eller skynda sig, även om det givetvis påverkar. Jag tror att det också handlar om att vi jämför oss mer med andra och söker bekräftelse på ett annat sätt än tidigare, att vi ställer höga krav på oss själva och jagar en perfektion som är omöjlig att nå. Detta kan ge en osäkerhet på sitt värde som människa vilket är en vanlig stressfaktor idag och gör oss känsliga för stress, kritik och konflikter. På en annan nivå kanske vi skulle ifrågasätta vad det är i samhället som gör att denna typ av problem ökar.

Sök hjälp i tid

Tillstånd som depression är också multifaktoriella, dvs. att de de kan uppstå som ett resultat av trauman, bakgrund, barndomsupplevelser och genetisk sårbarhet. Aktuell stressnivå spelar givetvis en roll och där kommer även faktorer som hög arbetsbelastning in, precis som eventuell konsumtion av droger och alkohol. Men oavsett orsak till dina psykiatriska besvär så hjälper det med behandling vilket är ett tungt vägande skäl till att söka hjälp i tid.

– Prognosen vid psykiska sjukdomar som depression och olika typer av ångestsjukdomar är, tvärtemot vad många tror, mycket god och en behandling är oftast enkel och begränsad i tid.

Förebygg psykisk ohälsa med fysisk aktivitet

Framtiden kommer att handla mer om att förebygga psykisk ohälsa, tror Andreas. Det är också en viktig del i hans avslutande råd till personer som känner oro för egen eller någon närståendes del.

Det handlar mycket om de mest grundläggande metoderna att behålla en god hälsa. Jag betonar vikten av fysisk aktivitet i behandlingen, rekommenderar mina patienter att svettas och få upp pulsen regelbundet och att de äter och sover bra. På samma sätt är det de här grundläggande sakerna som är den bästa metoden att undvika att psykisk ohälsa uppstår.

Skaffa en bra självkännedom

– Man ska också försöka skaffa sig en bra självkännedom och inte ägna sig för mycket åt att söka bekräftelse från andra. Ta hand om dig själv och dina närmaste. Känner du ändå oro, upplever att du har ett förändrat beteende, tappar gnistan, tycker livet är grått och har svårt att njuta av saker? Kom då över tröskeln och sök hjälp i tid, säger Andreas Rochester.

Hos MediCheck kan du boka en videokonsultation med Andreas utan remiss. KLICKA HÄR 

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.