Den nya tobakslagen har gjort skillnad

0

Den 1 juli 2019 trädde den nya tobakslagen i kraft. Då infördes rökförbud på uteserveringar, busshållplatser, perronger, lekplatser samt vid idrottsanläggningar och offentliga entréer. Enligt en medlemsundersökning från Astma- och Allergiförbundet anser två tredjedelar av de som besväras av tobaksrök att det blivit lättare att vistas i dessa offentliga utemiljöer.

Ganska många upplever fortfarande problem på busshållplatser, perronger och vid offentliga entréer, enligt samma undersökning. Men sammantaget uppger alltså två av tre som i vanliga fall får besvär som astma eller allergi vid exponering för tobaksrök, eller som har barn som får det, att lagen har gjort skillnad och ökat deras möjligheter att vistas i olika offentliga utemiljöer.

Tobakslagen hade bäst genomslag på uteserveringar

– Det är väldigt glädjande att så pass många upplever att de offentliga miljöerna blivit mer tillgängliga tack vare den nya tobakslagen. Vi har kämpat länge för att få till den här förändringen – och jag är positivt överraskad av att den fått ett sådant genomslag, säger Maritha Sedvallson, ordförande för Astma- och Allergiförbundet.

Uteserveringar är den plats där flest personer, nästan 90 procent, tycker att problemen med rökning minskat sedan tobakslagen infördes. Cirka 60 procent – betydligt färre, men fortfarande en majoritet – har också märkt skillnad på busshållplatser, perronger och entréer till offentliga byggnader där rökförbud gäller.

Behövs mer information om rökförbudet

– Det är tydligt att det är på just uteserveringar lagen fått störst effekt och att det finns en del övrigt att önska när det gäller andra offentliga platser, som busshållplatser och entréer. Det visar att det behövs ännu mer information om rökförbudet och vad det innebär. Därför skulle vi gärna se återkommande informationsinsatser om lagstiftningen, säger Maritha Sedvallson.

Fakta om undersökningen: Enkäten skickades i början av juni 2020 via e-post till 3 995 slumpvis utvalda medlemmar, varav 3 278 kom fram och 717 mejl studsade. 886 svar kom in med helt genomförda enkäter (27 procents svarsfrekvens). Ytterligare 77 delvis genomförda enkätsvar ingår.

Källa: Astma- och Allergiförbundet

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.