Debatt: Så kommer vi till rätta med primärvården

0

”En nyckel till att komma tillrätta med primärvården är kontinuitet. Patienter bör lista sig hos en läkare – inte en vårdcentral”. Det skriver Sveriges läkarförbunds ordförande Heidi Stensmyren, tillsammans med f.d. ministrar från båda de politiska blocken, i en debattartikel i DN.

För att komma till rätta med primärvården krävs nämligen blocköverskridande lösningar, menar författarna. Förutom att den egna läkaren ska vara tillgänglig krävs också ett tak för hur många invånare som kan dela på en läkare.

”Mer resurser till primärvården”

För att säkra en utbyggd primärvård till hela befolkningen krävs en nationell reform, hävdar författarna, som också påpekar att denna reform huvudsakligen bör bestå av fyra delar:

1. Nationellt uppdrag för primärvården. Det behövs ett lagstadgat nationellt basuppdrag för primärvården för likvärdig vård i hela landet. Utrymme för lokala lösningar för landsbygd och i glesbygd måste finnas. Alla måste försäkras en tillgänglig primärvård.

2. Fast läkare genom listning hos en läkare – inte hos en vårdcentral. Det måste vara tydligt för patienten vem som är ansvarig läkare. Den läkare som individen listar sig hos ska fungera som fast läkare.

3. Mer resurser till primärvården. Vi behöver en rejäl satsning på primärvården i hela landet med kraftfulla incitament för att få fler ST-tjänster och fler specialister i allmänmedicin.

4. Listningstak. Tillgången till den egna läkaren behöver säkras. Därför behövs ett tak för hur många invånare som kan dela på en läkare.

Bättre förutsättningar för att tillgängligheten ska öka

– Snart är det dags för en ny regeringen att leverera. Vi förväntar oss förslag om en nationell primärvårdsreform där listning hos läkare för alla invånare blir verklighet. Då blir förutsättningarna goda för att tillgängligheten och kontinuiteten i primärvården ska förbättras i hela Sverige; en reform för befolkningens bästa, säger Heidi Stensmyren.

Fakta: Debattartikeln i DN är skriven av Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund; Lars Engqvist, socialminister (S) 1998–2004; Göran Hägglund, socialminister (KD) 2006–2014; Bo Könberg, sjukvårds- och socialförsäkringsminister (L) 1991–1994; Ingela Thalén, socialminister (S) 1990–1991, 1994–1996; Bengt Westerberg, socialminister (L) 1991–1994 på DN Debatt.

Läs hela debattartikeln på DN Debatt här

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.