Bostadsort har stor betydelse för hjärtpatienter

0

Hjärt-Lungfonden och Swedeheart hävdar idag på DN Debatt att det råder orimligt stora regionala skillnader inom svensk hjärtsjukvård. Organisationerna menar att bostadsorten kan ha betydelse för hjärtpatienters överlevnad, och föreslår att regeringen ger Inspektionen för vård och omsorg i uppdrag att granska hur regionerna uppfyller lagar och riktlinjer för hjärtsjuka.

– Enligt våra siffror är chansen som hjärtpatient att bli rekommenderad bypassoperation i stället för ballongvidgning hela tio gånger så stor i den region som gör flest bypassoperationer som i den som gör flest ballongvidgningar. En orimligt stor skillnad, berättar Peter Vasko, ordförande för kvalitetsregistret Swedeheart.

Skillnader för hjärtpatienter är stora

Nationella och europeiska riktlinjer rekommenderar samstämmigt bypassoperation för den specifika grupp av patienter som har en överlevnadsvinst med ett sådant ingrepp. Dessutom betonas i samtliga riktlinjer vikten av en multidisciplinär konferens, dvs att både kardiologer och kirurger gemensamt enas om vilken behandling som ska rekommenderas till varje enskild patient. Ändå är skillnaderna för hjärtpatienter över landet stora, enligt Hjärt-Lungfonden och Swdeheart.

– Forskning som räddar liv ska komma hela svenska folket till del, oavsett var man bor. Som finansiär av svensk registerforskning ställer vi oss bakom åtgärder som kan bidra till att skapa en jämlik vård för hjärtpatienter över hela landet, kommenterar Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Flera tänkbara orsaker till skillnaderna nämns:

Patienterna känner ofta oro inför en stor operation, trots att riskerna med bypassoperation numera är mycket små. Samtidigt kan det skilja mellan olika regioner hur pass bra en läkare förklarar de olika behandlingsalternativen och dess konsekvenser för sina patienter.

Ekonomiska incitament för en region att inte remittera patienter till bypassoperation. Av Swedehearts kvalitetsregister framgår att patienter från regioner utan egen hjärtkirurgi har betydligt lägre chans att erbjudas bypassoperation.

Vissa thoraxkirurgiska centra har inte kapacitet att operera tillräckligt många patienter.

Granskning av regioner föreslås

Organisationerna föreslår nu alltså att regeringen ger IVO, Inspektionen för vård och omsorg, i uppdrag att granska hur regionerna uppfyller Hälso- och sjukvårdslagen, Patientlagen och Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjuka i syfte att föreslå åtgärder som kan bidra till att minska skillnaderna mellan olika regioner.

Förutom Swedeheart och Hjärt-Lungfonden står Riksförbundet Hjärt-Lung och Svenska Hjärtförbundet bakom förslaget.

Källa: Pressinformation från Hjärt-Lungfonden

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.