Behandling med ablation hjälper många med cancer

0

Vid så kallade ablationer värms cancertumörer och metastaser bort med hjälp av avancerad röntgenteknik och mikrovågor. Många patienter med cancer blir friskförklarade och kan gå hem samma dag eller dagen efter ingreppet. Sedan 2010 har ca 1 000 behandlingar utförts på Danderyds sjukhus, berättar en av initiativtagarna till tekniken, överläkare Jacob Freedman, Danderyds sjukhus.

När Danderyds sjukhus började med ablationer runt år 2010 var de relativt ensamma om att tillämpa den här nya tekniken. Men idag finns ablationer som en effektiv metod mot cancer på flera håll, både i Sverige och i övriga världen.

– Utvecklingen har gått snabbt framåt och flera olika forskningsprojekt pågår på sjukhuset där vi ganska snart kommer att se resultat, berättar Jacob Freedman som implementerat tekniken i samarbete med andra sjukhus i Europa.

Kan ta emot fler personer med cancer 2019

Idag jobbar ablationsteamet med sjukhusets gemensamma röntgenutrustning under vissa bestämda tider när dessa finns tillgängliga. I framtiden ska teamet samlas i egna lokaler med egen utrustning i ett så kallat Ablationscentrum.

– Då får vi resurser för att kunna ta emot betydligt fler patienter, säger Jacob Freedman, som menar att behoven är större än vad som är möjligt att tillgodose idag.

Korta ledtider är väldigt viktigt för teamet – och patienten. Därför finns målet att abladera patienten inom 14 dagar från det att patienten bedömts lämplig för ablation av den s.k. multidisciplinära terapikonferensen. Men ofta går det ännu fortare.

Lämplig metod för flera olika typer av cancer

– Det är viktigt att vi snabbt kan ta hand om de patienter som remitteras till oss, eftersom det handlar om en presumtivt dödlig sjukdom som påverkar patienten psykiskt, socialt och fysiskt, betonar Jacob Freedman.

Patientgrupper där ablationer tillämpas framgångsrikt idag är enligt Jacob Freedman primär levercancer, metastaser från grovtarmen (coloncancer), levermetastaser, njurcancer, lungcancer och bukspottkörtelcancer.

Fakta om ablation:

Ablationer är när man via en nål bränner/värmer bort mindre tumörer och/eller metastaser med hjälp av avancerad röntgenteknik. Metoden medför bättre precision och mindre ingrepp (ibland via titthålskirurgi, ofta bara med en nål direkt genom huden). Metoden möjliggör behandling av svåra fall där botande behandling tidigare inte varit möjlig. Till exempel för patienter med många metastaser eller många tidigare operationer.

I förhållande till öppen kirurgi (som ofta är förstahandsval) har ablation färre och mindre komplikationer och kortare vårdtider eftersom det handlar om dagkirurgi. Ofta går patienten hem samma dag, eller dagen efter ingreppet. I vissa patientgrupper kan man se en längre överlevnad jämfört med historiska kontroller.

Förutom på Danderyds sjukhus används den här tekniken i Sverige på samtliga universitetssjukhus, om än med något mindre avancerad teknik och i betydligt mindre omfattning. Danderyd utför mer än hälften av alla leverablationer i Sverige och hjälper regelmässigt övriga regioner med komplicerade fall.

Vart kan jag som patient eller anhörig vända mig med frågor om ablation?

– Ablation är en metod som inte passar för alla cancerpatienter. En bedömning måste göras av en multidisciplinär terapikonferens som genomförs på Karolinska Universitetssjukhuset och består av specialistläkare och andra yrkeskategoriers specialister för just den cancerform det gäller. Patientens läkare skriver i lämpliga fall ut en remiss för bedömning av det multidisciplinära teamet, förklarar Jacob Freedman.

Om författaren

mm

Hälsorapporten är ett forum för hälsointresserade. Vi belyser vården och hälsofrågor ur alla synvinklar och lyfter fram starka personligheter som kan göra skillnad. Kontakta oss gärna på [email protected] om du har frågor eller vill tipsa oss om något.